Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak:  2019.07.01 – 2019.07.31

Beszámoló:

Júliusban egy alkalommal valósult meg csapatépítő program és egy alkalommal műhelymunka. A csapatépítő program Bordányban került megrendezésre. Az eseményen a „Közösség Felemel!” projekt céljairól tájékoztattuk a résztvevőket, kérdőíveket töltettünk ki, kapcsolatot építettünk helyi szervezetekkel, és fiatalok részére játékos, közösségi programokat szerveztünk. A résztvevőkkel beszélgettünk Bordány helyzetéről, a bordányi rendezvények, fesztiválok tapasztalatairól, és az EFOP-5.2.1 projektünkhöz való kapcsolódási pontokról. Több civil szervezettel is felvettük a kapcsolatot, és a már korábban megismert szervezetekkel tovább gondoltuk, hogy mit és hogyan lehetne tenni a közösség felemelkedéséért.

A műhelymunka az eddigi tapasztalatok összegzésére épült. Nagy érdeklődéssel zajlottak a rendezvények, a fiatalok fogékonyak a programokra, miközben a szülőkkel, nagyszülőkkel, civil szervezetek munkatársaival lehetőség volt kötetlen beszélgetésekre, többen is kitöltötték a kérdőíveket, jellemezték településük jelenlegi gazdasági, társadalmi helyzetét. Összességében elmondható, hogy egyre ismertebb a projekt, a lakosok látják a program célkitűzéseit és fontosságát.

A projektmenedzsment és a szakmai csapat folyamatosan ellátja feladatait. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos. A projektbe bevont településekkel is folyamatos a kapcsolattartás.