Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak:  2019.06.01 – 2019.06.31

Beszámoló:

Júniusban egy esetmegbeszélés és egy csapatépítő program zajlott le. Az esetmegbeszélés során lehetőség nyílt a gyakorlati tapasztalatok megbeszélésére és a szolgáltatások fejlesztésére. Bordány esetében számos kisebb közösség működik, azonban település lehetőségeinek nagyobb kihasználása céljából tapasztalt közösségszervezők segítségére lenne szükség, akik hatékonyan támogatást adhatnak a helyiek bevonását, aktivizálását illetően – a változatos közösségi programok lebonyolításával a lakosság igényeinek megfelelően. Nehézséget jelent a településen a programszervezők, közösségi szervezetek irányítóinak kiégése, ami motivációs tréningekkel, külső szakértők bevonásával, innovatív megközelítésekkel kezelhető lehetne. Ismertették, hogy Bordányban a közösségfejlesztés kapcsán milyen ötleteket és lehetőségeket látnak: pl.: ifjúsági klub újjáélesztése, főzőklub és baba-mama klub, sportkörök programjai, osztályközösségek erősítése osztályfőnöki óra keretében, ahol oldott hangulatban nyílik lehetőség különböző felvilágosításokra és közösségépítő programokra, szociális szövetkezetek integrálása a közösségszervezési folyamatokba, fiatalok bevonása az önkormányzati, helyi programok szervezésébe.

A csapatépítő program Bordányban zajlott egy családi nap keretében, amelyre meghívást kapott a projekt. Az esemény lehetőséget adott, hogy a szülőkkel, nagyszülőkkel beszélgessünk a projekt célkitűzéseiről, arról, hogyan lehet a közösséget erősíteni, fejleszteni. A beszélgetések során jellemezték a településük gazdasági és társadalmi helyzetét, és kitöltötték a helyi sajátosságokra irányuló kérdőívünket, amelyet a későbbi elemzésekhez kívánunk felhasználni. 

A projektmenedzsment és a szakmai csapat folyamatosan ellátja feladatait. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos. A projektbe bevont településekkel is folyamatos a kapcsolattartás.