Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak:  2019.04.01 – 2019.04.30

Beszámoló:

Az áprilisi műhelymunka főként a rendezvények lebonyolítása, szervezési feladatok koordinálása, illetve a felhívásnak megfelelő dokumentálás köré épült fel. Fontos a felkészülés a nyári rendezvényekre, mivel a legtöbb partner település számos programot szervez ilyenkor, amelybe becsatlakozva a projekt könnyebben eljuthat a helyi lakosokhoz, kisebb-nagyobb helyi közösségeket is meg tudunk szólítani. Emellett a Cselekvő közösségek projekttel való kapcsolódások, illetve ezen projekt tapasztalatainak kiaknázása, az érintettekkel történő kapcsolatfelvétel lehetősége merült fel, mivel hasonló, közösségfejlesztő céllal rendelkezik

A projektmenedzsment és a szakmai team továbbra is folyamatosan ellátja feladatait. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos. A projektbe bevont településekkel is folyamatos a kapcsolattartás, a közösen végzett tevékenységek esetében továbbra sem ütközünk akadályokba.