Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak:  2019.03.01 – 2019.03.31

Beszámoló:

2019 márciusában a szakmai megvalósítói csapat és a projektmenedzsment tagok felkészültek a következő hónapban tartandó műhelymunkára, amelyhez a projektmegvalósítás eddigi eredményeit és tapasztalatait összegezték, a pénzügyi beszámolók állapotát ellenőrizték, valamint a bevont településekkel egyeztetett programok ütemezését aktualizálták.

A projektmenedzsment és a szakmai team folyamatosan ellátja feladatait, nem csak a bevont településekhez tartozó intézményekkel, szervezetekkel tartják a kapcsolatot, hanem a projekt megvalósításában közreműködő vállalkozásokkal is rendszeres az összeköttetés. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos. A projektbe bevont településekkel folyamatos a kapcsolattartás. Folyamatosan egyeztettünk a helyi szervezetekkel, akikkel közösen próbáljuk az együttműködési lehetőségeket feltérképezni. Ennek keretében tájékoztatjuk őket tevékenységeinkről, a projekt céljairól és eredményeiről. Továbbá meghallgatjuk tapasztalataikat és igényeket azzal kapcsolatban, hogy ők mit tekintenek fontosnak a helyi közösségek fejlesztése terén.