Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak:  2019.02.01 – 2019.02.28

Beszámoló:

A projektmenedzsment és a szakmai team folyamatosan ellátja feladatait. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos. A projektbe bevont településekkel folyamatos a kapcsolattartás.

Februárban két program is megvalósításra került: egy műhelymunka, amely a szakmai megvalósítói és a projekt menedzsment tagok számára szólt, és egy szakmai workshop, amely a potenciális adaptálók és a projekt iránt érdeklődőket szólította meg. A workshop célja a szakmai megvalósítók számára, illetve főleg a potenciális adaptálók számára bemutatni és velük megvitatni a projekt jelenlegi állását. A műhelymunkán a munka kezdeti szakasza, illetve a sok szakmai dokumentum miatt is számos kérdés felmerült, amelyeket a résztvevők közösen vitattak meg. A műhelymunka során a projekt előrehaladása és az eddigi tapasztalatok összegzése, valamint a következő hónapok rendezvényeinek szervezési feladatai kerültek ismertetésre.