Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak:  2019.01.01 – 2019.01.31

Beszámoló:

A projektmenedzsment és a szakmai team folyamatosan ellátja feladatait. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos. A projektbe bevont településekkel folyamatos a kapcsolattartás.

A 2019-es év elején az aktuális évre tervezett feladatok áttekintése, a szervezési és elszámolási feladatok ütemezése zajlik annak érdekében, hogy a projektidőszak adott szakaszában előírt teljesítések megvalósuljanak. A harmadik mérföldkő dátuma: 2019.10.31.

A januári feladatok közé tartozik a felkészülés a következő hónapban tartandó szakmai workshopra és műhelymunkára, előbbi esetében a tapasztalatcsere mellett a projekt keretében elkészült kiadvány, valamint a projekt céljai és módszertana kerülnek bemutatásra az érdeklődők és potenciális adaptálók számára, utóbbi esetében a projekt előrehaladása és az eddigi tapasztalatok összegzése, valamint a következő hónapok rendezvényeinek szervezési feladatai kerülnek ismertetésre.