Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak:  2018.12.01 – 2018.12.31

Beszámoló:

2018-as év lezárása megkezdődött, szakmai megvalósítói csapat és a projektmenedzsment tagok felkészültek az év végére. Az együttműködésben résztvevő települések tájékoztatást kapnak a tevékenységekről, a projekt céljairól és eredményeiről. Továbbá meghallgatjuk tapasztalataikat és igényeket azzal kapcsolatban, hogy ők mit tekintenek fontosnak a helyi közösségek fejlesztése terén. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek folyamatos teljesítése zajlik. 

A kapcsolattartás a projektbe bevont településekkel folyamatos. Az együttműködési lehetőségek realizálása folyamatos azokkal a helyi szervezetekkel, akikkel egyeztettünk a projekt kapcsán. Az év lezárása egyes partnerünknél extra energiát igényel, ezért csak a legfontosabb kérdésekben és jelentős információk miatt kerestük fel őket.