Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak:  2018.11.01 -2018.11.30

Beszámoló:

2018 novemberében a projektmenedzsment tagok és a szakmai megvalósítói csapat előkészületei zajlottak a következő hónapok kitűzött céljaira. A projektmegvalósítás eddigi eredményeit és tapasztalatait foglaltuk össze, a pénzügyi beszámolók állapotát ellenőriztük, valamint a bevont településekkel egyeztettünk a megvalósítandó programokról. 


Folyamatos a kapcsolattartás a bevont településekhez tartozó intézményekkel, szervezetekkel

valamint a vállalkozásokkal is akik a projekt megvalósításában közreműködnek. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése állandó. Ennek keretében tájékoztatjuk őket tevékenységeinkről, a projekt céljairól és eredményeiről. A projektbe bevont településekkel folyamatos a kapcsolattartás.