Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak:  2018.08.01 -2018.08.31

Beszámoló:

2018. augusztus hónap során szakmai workshop és műhelymunka megtartására került sor. 

A workshop megszervezésének célja az volt, hogy a szakmai megvalósítók és a projekt iránt a későbbiekben érdeklődő szervezetek közös munkájával megismertetésre kerüljön a projekt célja és jelenlegi állása, illetve felmerülhessenek kérdések a további adaptálással kapcsolatban. Noha a projekt megvalósítása kezdeti szakaszban van, a legfontosabb dokumentumok elkészültek, és tesztelésre is sor került már, így a tapasztalatátadás adekvát.

A műhelymunka során Közösség Felemel! projekthez kapcsolódóan készített összesítő táblázat és ütemterv került ismertetésre. A műhelymunka résztvevői közösen megállapították, hogy még számos teendő maradt az 1. mérföldkő eléréséig. Szóba került, hogy a települési adatbázis és a módszertan leírása előrehaladott állapotban van; rövidesen elkészül a szolgáltatási tervek első változata.