Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak: 2018.07.01 -2018.07.31

Beszámoló:

2018 július hónapban az alábbi tevékenységeket valósította meg a szakmai team. Projektünkbe bevont helyi szervezetekkel szakmai egyeztetések valósultak meg a projekt tartalmáról, az egyes szervezetek projekten belüli szerepéről, valamint két alkalommal műhelymunka megvalósítására került sor.

Ebben a hónapban szakmai egyeztetés során a két bevont település képviselőinek  tájékoztatása és felkészítése történt. A projektbe bevont települések gazdasági és társadalmi helyzete kedvezőtlen amely a települések közösségére is negatív hatást gyakorol. A közösségfejlesztés lehetőségei a települések számára, mind az infrastrukturális lehetőségek megteremtésével, mind a közösségi eseményeket illetően nagy potenciált jelentenek.

A szakmai egyeztetésekkel párhuzamosan aláírásra kerültek az együttműködési megállapodások, amelyekben a projekt megvalósítása keretében vállalt tevékenységek meghatározásra kerültek. 

Tajti Andrea összefoglalta a projekt céljait és várható eredményeit az első műhelymunkán. A Közösség felemel! című projektünk célja innovatív településfejlesztési modell kidolgozása és tesztelése. Két szolgáltatás kerül kidolgozásra: 1. Jó gyakorlatokra, korábbi projektek tapasztalataira épülő közgazdasági modell kidolgozása a közösségi döntéshozatal támogatása érdekében. 2. Az érintett településeken élő lakosság körében családi- és ifjúsági stressz-kezelő szolgáltatás nyújtása (pl. helyi programok) a társadalmi eredetű konfliktusok csökkentése és a közösségi életben való aktívabb részvétel érdekében.
A műhelymunkák a projekt szakmai megvalósítói és a projekt menedzsment tagok részvételével fognak megvalósulni évi 6 alkalommal, 2018-ban is. Az 5 év alatt összesen 30 alkalommal. A projektmenedzser tájékoztatta a résztvevőket a projekt tervezett ütemezéséről, a beszerzési eljárás elindításáról és a Támogatási Szerződés módosítási igény benyújtásáról. A projekt szakmai tartalma, a szakmai logika és a készülő szakmai anyagok, tanulmányok körei ismertetésre került.

Július második műhelymunkája során ismertetésre kerültek az egyes tanulmányok szakértői, a projekthez kapcsolódó oktatófilmek készítői. Az egyeztetés célja az elvégzendő feladatok közös pontosítása, a belső határidők kijelölése és a szakmai tartalom megvitatása. Ismertetésre került az érintett kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató módszer kidolgozása. Település szintű adatbázis építés, közösségfejlesztési közgazdasági modell kidolgozása, módszertan kidolgozása, tesztelés hatásvizsgálata (visszacsatolás), módszertan gyakorlati tesztelése, módszertan finomhangolása, hazai jógyakorlatok gyűjtése, nemzetközi jógyakorlatok gyűjtése. Az érintett településeken élő lakosság körében családi- és ifjúsági stressz-kezelő szolgáltatás nyújtása a társadalmi eredetű konfliktusok csökkentése és a közösségi életben való aktívabb részvétel érdekében: szolgáltatási tervek, kérdőívezés és terepmunka, szakmai egyeztetések helyi szervezetekkel, hálózatépítő workshopok, együttműködési terv kidolgozása.