Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Nyimi Ökoközösség

A Közösség felemel! projekt fontos feladata bemutatni a sikeres települési közösségépítő kezdeményezéseket, ennek egyik legtöbb emberhez könnyen eljuttatható módja a videomegosztó barát filmek. A projekt szemléletformáló „Miért maradnánk vidéken” alcímet viselő kisfilmjei televíziós és online felületeken is könnyen eljutnak a célcsoporthoz.

A Nyimi Ökoközösség című kisfilm a kb. 300 lakosú Somogy megyei településen alakuló közösséget mutatja be. A rendelkezésükre álló több hektárnyi területen 20-25 család számára hoznak létre fenntartható lakó- és életteret, közösséget. Azért Ököközösség, mert fenntarthatóságra törekszenek, igyekeznek beilleszkedni a természetes folyamatokba és közös elképzelések mentén gondolkodnak és működnek együtt közösségként. Mindannyiukban erős a közösséghez tartozás igénye.

A közösség szociális szövetkezettel (saját termékek előállítása) és közös kisvállalkozások indításával tartja fenn magát, melyet munkacsoportokba szerveződve működtetnek a közösség tagjai, így mindenki megtalálja a számára megfelelő elfoglaltságot.

A közösségük sikerének kulcsát abban látják, hogy beágyazódnak a település életébe és nagyon figyelnek az egymás közti kommunikációra, őszintén, nyitottan viszonyulnak egymáshoz és a külvilághoz.

A kisfilm itt nézhető meg: https://youtu.be/p-xf3eQEPbU