Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

4. műhelymunka: értékelés, projektfeladatok

A szeptemberi találkozó alkalmával a résztvevők megbeszélték A közösség felemel! című pályázattal kapcsolatos eddigi történéseket, köztük a sarkadi és vésztői közösségépítő fesztiválok eredményeit, ahol a terveknek megfelelően, sikerült személyesen is egyeztetni a települések polgármestereivel a projekt első időszakában elért eredményekről, valamint a kérdőíveket is jelentős számban töltötték ki a programokon.

A projekt következő mérföldkövének közeledtével ismét esedékessé válik a szakmai beszámolók elkészítése, a projekt eredményeinek számbavétele, valamint a rendezvények beszámolóinak véglegesítése. A projekt szakmai megvalósítása mellett arra is kitüntetett figyelmet kell fordítani, hogy az egyes projektesemények megfelelően alátámasztottak legyenek – részben azért mert ezen tételek utólag nem pótolhatók, illetve korábbi hiánypótlások alapján pontosodott ezen dokumentumok köre. A megvalósult projekt-tevékenységeik dokumentumait a projektmenedzser folyamatosan szerzi be, ezzel biztosítva a pályázat zavartalan működését, hogy az Alapítvány és a városok közötti szakmai munka, folyamatos legyen.