Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

2. műhelymunka: Személyes kapcsolattatók, előrehaladások

A közösség felemel! – „Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése” című pályázat keretein belül megrendezésre került 2019. évi műhelymunka alkalmával a résztvevők eldöntötték, hogy annak érdekében, hogy megfelelő kapcsolatot tudjanak kialakítani az érintett községek vezetőivel, szükség van 2-5 olyan személyre, ’kulcs-emberre’, akik minden rendezvényen részt tudnak venni, naprakészek az információkkal kapcsolatban.

A két műhelymunka között történt előrelépések is bemutatásra kerültek, úgymint a települések vezetőivel történt kapcsolatfelvételek és egyeztetések a rendezvények kapcsán. A műhelymunka alatt a résztvevők azt is megvitatták, hogy a még esedékes PR cikkek milyen témákat tartalmazzanak, és milyen módon kerüljenek elkészítésre.