Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

1. műhelymunka: tervezési, előkészítési feladatok

Az év első műhelymunkájának alkalmával, megvitatásra kerültek az előző évben és az 1. mérföldkőig teljesített eredmények, valamint a résztvevők összeírták a 2019-es évben megrendezésre kerülő rendezvényeket, melyeken az Agora Alapítvány is részt tud venni. Az alkalomra, elkészültek a hazai jógyakorlatokat egybefoglaló kiadványok is, melyek szétosztását és átvételének módját a résztvevők szintén a műhelymunka alkalmával beszélték meg.

A közösség felemel! című pályázat célja, hogy a résztvevő 4 településen, név szerint Bordányon, Deszken, Sarkadon és Vésztőn, olyan közösségi kezdeményezésű fejlesztések jöjjenek létre, melyek az után sem szűnnek meg, hogy a projekt véget ért. Az Alapítvány direkt olyan programokat céloz meg, melyek a legnagyobb értékekkel bírnak a lakosok számára. Itt ugyanis lehetőség van megismerkedni a helyi civil szervezetekkel és vezetőkkel, annak érdekékében, hogy már most kiépíthessük a személyes kapcsolatokat, mely a későbbiekben meg fogja könnyíteni a közös munkát.