Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Folyamatos a projekt monitoring tevékenység

A projekt során folyamatosan mérésre kerülnek a projekt eredményei, melyek rendszeres időközönként összevetésre kerülnek a kontroll települések adataival. Ennek köszönhetően a projekt döntéshozói folyamatos visszajelzést kaphatnak a programok sikerességéről és a közösségekre tett hatásáról. Ezek az adatok továbbításra kerülnek a települések vezetőinek is, akik szintén naprakészek lehetnek a projekt előrehaladottságával kapcsolatban, a feldolgozott információknak köszönhetően.

Az adatokat az Agora Alapítvány dolgozói összevetik a kontroll települések sajátosságaival, valamint a pályázat elindulása előtt felvett, vagy lekért statisztikai adatokkal is, hogy minél pontosabb rálátás legyen a városokban lezajló változásokra, és arra, hogy hol és hogyan kellene megkezdeni a fejlesztéseket az adott településeken. Ezek az adatok jelentős szerepet játszanak a jövőbeli tevékenységek és jógyakorlatok alkalmazásában.