Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Mi a siker titka vidéken?

Egy település akkor lehet sikeres, ha a lakosság erős közösségként működik és a településsel kapcsolatos döntéshozatalba lakosokat is bevonják.

Vésztő egy új, innovatív településfejlesztési modell segítségével léphet a sikeres települések útjára. A modellt az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért fejlesztette ki Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 pályázat és a Közösség felemel! projekt keretében. Alapját az szolgáltatja, hogy magyarországi sikeres települések településfejlesztéseit különböző szempontok alapján kielemzik és ebből kialakul egy jógyakorlat, ami összefoglalja a sikerkritériumokat. A jógyakorlatokat követve és a program egyéb közösségépítő szolgáltatásainak köszönhetően megindul a település fejlődése.

Hogyan képes a város közösségének ereje felvirágoztatni Vésztőt?

A siker kulcsa a lakosság bevonása a fejlesztési döntésekbe. A sikeres települések tapasztalataiból kiderül, hogy a közösségi döntéshozás rendkívül fontos egy település társadalmi-gazdasági felemelkedése szempontjából. A Közösség felemel! projekt célja, hogy aktívan bevonja a vésztői lakosságot és a helyi közösségeket Vésztő városfejlesztési előkészületeibe, a véleményükre alapozva határozza meg a fejlesztési irányvonalakat. A döntésekhez a lehető legtöbb információt, jógyakorlatot biztosítja a döntéshozóknak. Ezáltal biztosan olyan hasznos és szükséges beruházások valósulnak meg, melyek a lakosság számára is értékesek.

Mit tehet a vésztői lakos, hogy segítse városa fellendülését?

          Egy erős közösség hegyeket képes megmozgatni, így a legfontosabb, hogy a lakosok segítsék a helyi közösségi csoportok létrehozását, legyen az cél mentén szerveződő, vagy akár kismamák, nyugdíjasok, fiatalok kezdeményezései. Fontos, hogy ezeknek aktív tagjaivá is váljanak.

          Fontos, hogy a lakosság aktívan vegyen részt a városfejlesztési döntéshozatalban. Ennek egyik módja, hogy a projekt keretében szervezett workshopokon, egyeztetéseken elmondják véleményüket, javaslataikat a település jelenlegi helyzetével és jövőbeni lehetőségeivel kapcsolatban.

          A városi programokon és a projekt keretében szervezett egyéb események való aktív lakossági részvétel kiváló lehetőség, hogy a település lakói megismerjék egymást, kapcsolatokat építsenek egymással, melyek segíthetik a saját és a településük fejlődését is.

Számos település már jó példával jár elől.

A projekt keretében felállított jógyakorlati modellben sok hasznos példa található. Az 58 település közül kiemelendő például, hogy Újlenygyelben, Lövőpetriben, Cákon, Dágon, Csőváron sikeres beruházások valósultak meg a közösségi terek fejlesztésre, vagy közösségépítő programokra, mert tudják, hogy ez hozzájárul a közösségük erősödéséhez, ami a település sikerének kulcsa. Vannak, ahol élen járnak a közösségeik aktivizálásának fejlesztésében, ilyenek például Szederkény, Etyek, Tarpa. Ezeken a helyeken az erős közösség viszi sikerre a települést. A dél-alföldi régióból pedig kiemelendő Ruzsa, mely egy hátrányos helyzetű községből lett igazán vonzó település, melyet következetes egymásra épülő fejlesztésekkel és a közössége aktivizálásán keresztül ért el.

Most Ön is részt vehet Vésztő fejlődésének elősegítésében. Tegyünk együtt egy sikeres városért!Egy innovatív településfejlesztési módszer, a közösségépítés és a közösség bevonása a döntéshozatalba, mely kulcs lehet a település fejlődéséhez. A Közösség felemel! projekt többek közt oktatófilmekkel is segíti a települések gazdasági és társadalmi felzárkóztatását. 

A Közösség felemel! projekt keretében egy innovatív településfejlesztési modell kidolgozása és dél- alföldi településeken történő tesztelése valósul meg. Az EU által támogatott  és az AGORA Alapítvány a Társadalomkutatásért által működtetett projekt a már sikeres települések jógyakorlataira, a közösségi döntéshozatal fontosságára és a közösség összetartó, építő erejére alapozva segíti a települések fejlődését.

A projekt  egyik fontos célja a tudásátadás, melynek keretében oktatófilmek is készültek. Ezek segíthetik a hátrányos helyzetű települések, a szakemberek és az érdeklődők számára a település- és vidékfejlesztési ismeretek elsajátítását és megismertetik őket egy innovatív fejlesztési módszerrel is. A 6 darab közérthető formában, infografikákkal színesített oktatófilmben a vidék helyzetétől egészen a fejlődési lehetőségekig és a stratégiai kérdésekig számos téma bemutatásra kerül, gyakorlati tanácsokkal kísérve.
Az oktatóvideók a laikusok számára is nagyon hasznosak, hiszen a fundamentumoktól épülnek fel, vidék fogalomkörétől indulva a fejlesztési megoldásokig. A tájékoztató anyag részletesen kiterjed a közösségfejlesztés témakörére és az ehhez használható Canvas modell használatának bemutatására, mely egy adott probléma megoldását segíti a közösségen belül. Akár összetett és apró feladatok megoldására is használható a foglalkoztatási programtól egy falunap megszervezéséig. Azáltal segít,hogy számba veszi és rendszerezi a célcsoportokat, a  támogatókat, a megoldási lehetőségeket, az egyediségeket, az értékajánlatokat, a kommunikációs csatornákat, az erőforrásokat stb. Ugyanígy a videókban található az a 8 fő pont, amit mindenkinek át kell gondolni, ha fejleszteni szerené a települését, vagy közösségét. Ilyen vizsgálandó területek a környezeti tényezők, a személyes, politikai, szociális, financiális, kulturális és  intellektuális jólét. 

 

A Közösség felemel! projekt oktatóvideói bemutatják a vidékfejlesztés céljait, eszközeit, helyi közösségek helyzetét és szerepét. Hiszen ezek megerősítése sok minden más mellett az egyik legfontosabb eleme annak, hogy felülkerekedjünk a hazánkban nagy mértékű város vidék megosztáson és a vidék kitettségét csökkentsük. Ennek megvan minden lehetősége, ha a helyi társadalmak ehhez az eszközöket is megkapják. Egy ilyen eszköz lehet a Közösség felemel! projekt által kifejlesztett településfejlesztési modell, melynek tesztelése a projekt keretében történik Bordány, Deszk, Sarkad és Vésztő településeken.

Az innovatív településfejlesztési modell használata által a projekt eredményeként javulást szeretnének tapasztalni a helyi társadalom lakóhelyéhez való ragaszkodásában, a társadalmi aktivitás mértékében, különösen ami a fiatalokat és a alacsonyabb jövedelműeket érinti. Ehhez szükséges, hogy a kiválasztott dél-alföldi településeken a helyi társadalom tagjai aktívan részt vegyenek az átlátható településfejlesztési elképzelések megvalósításában és meginduljon egy valódi helyi közösség kialakítása. 

A Közösség felemel! projekt során elkészített oktatóvideók megtekinthetők a projekt weboldalán: www.agoraresearch.hu.

A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.Erre keresi a választ a Közösség felemel projekt! mely többek közt olyan kistelepülési sikertörténeteket mutat be, melyek a közösség ereje által váltak követendő jógyakorlattá a vidéken élők, vagy újrakezdők számára.

Egy Magyarországon egyedülálló településfejlesztési modellt dolgozott ki az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért, egy az EU által támogatott, EFOP-5.2.1 pályázat finanszírozásának köszönhetően. A Közösség felemel! című projektnek már az elnevezése is sugallja, hogy célja sikeres jógyakorlatokra és a települések közösségeinek véleményére alapozva, valamint az ő segítségükkel elkészíteni olyan településfejlesztési koncepciókat, melyek fellendíthetik a leszakadó kistelepüléseket. A projekt keretében kidolgozásra került számos olyan tudásátadást segítő ismertető anyag, mely a településeknek és a közösségeknek is segíthet a fejlesztési elképzeléseik megvalósításában. 

A ’73 sikeres magyar falu” című kiadvány egy jógyakorlat gyűjtemény, mely bizonyítottan sikeres magyar települések példáján keresztül szeretne településfejlesztési alternatívákat felmutatni a leszakadó kistelepülések számára. A könyvben olyan települések fejlesztéseinek bemutatása található, melyek széles körben alkalmazhatók máshol is jól hasznosíthatók és kiváló gyakorlati példák. Egy-egy település profilja tartalmazza a település helyzetének tömör, a lényegi településfejlesztési elemekben rejlő lehetőségre fókuszáló összefoglalóját, az egyes kiemelt fejlesztési eszközöket és gyakorlatokat és a gyakorlat szakértői, a konkrét példától elvonatkoztatott általános értékelését, követési lehetőségeit. A kiadvány online is elérhető az www.agoraresearch.hu oldalon.

“A siker titka vidéken” című, videómegosztó platformokra készült  kisfilm sorozat 20 részben mutat be igazán kiemelkedő hazai vidéki közösségi kezdeményezéseket, sikertörténeteket. A kisfilmekben bemutatott hazai jógyakorlatok igazán inspirálóan hatnak azok számára, akik szeretnének közösséget, vagy vállalkozást építeni egy kistelepülésen. Találhatnak benne inspirációt azon települések, ahol az önkormányzat, vagy vallási felekezet szeretne fejlesztést végrehajtani, vannak jógyakorlatok a közösségi mezőgazdálkodással való kitörésre és a helyi termék előállításra, valamint számos példa arra, hogy a tradíciók felelevenítése és a kultúra is jelenthet olyan kitörési pontot, melyek a közösség segítségével sikerre vihetnek kezdeményezéseket vidéken is. A Siker titka vidéken kisfilm-sorozat megtekinthető az Agora Alapítvány videomegosztó csatornáján: www.youtube.com/@agoraalapitvany

A Közösség felemel! projekt feladata egy településfejlesztést támogató innovációs modell kidolgozása. Ennek része többek közt hogy bemutasson sikeres települési közösségépítő és fejlődést elősegítő kezdeményezéseket, ezáltal ösztönözze a társadalom tagjait, hogy aktívan vegyenek részt hasonló kezdeményezések megvalósításában, a helyi közösségek kialakításában. 

A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.