Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Közösségépítés segíti a településfejlesztést Deszken

Egy új, innovatív településfejlesztési modell tesztelése zajlik Deszken, a Közösség felemel! projekt keretében Európai Uniós támogatással, a közösség erejére építve közösségépítő szolgáltatások – például csapatépítő rendezvények – segítik a településfejlesztést.

Hogyan segítheti a közösségépítés a településfejlesztést?

Számos sikeres település tapasztalataiból kiderül, hogy ha erős a lakossági összefogás és a közösség társadalmi aktivitása, valamint megtörténik a lakosság bevonása a döntéshozatali folyamatokba, akkor a közös ügyek és a fejlesztések is sikeresebbek lesznek, nagyobb a társadalmi elfogadottságuk.

Milyen módon történik a közösségépítés Deszken?

A közösségépítés egyik módja a csapatépítés, amely települési szinten is megvalósítható. Deszken az Ajvár Fesztivál keretein belül 2019. szeptember 14-én zajlott a Közösség felemel! projekt idei második csapatépítő napja. Ez egy gasztronómiai, hagyományőrző esemény, mely a deszki szerb kisebbség kulturális programja, és képes volt aktivizálni a közösséget, sok embert vonzott, ezért jó közösségépítő lehetőségnek bizonyult.

Mi történik egy települési közösségépítés során?

A Közösség felemel! projekt fontos célja a települések lakóinak bevonása a döntéshozatali folyamatokba, ezért a csapatépítő rendezvényen résztvevőknek lehetőségük nyílt beszélgetések segítségével véleményt nyilvánítani Deszk gazdasági-társadalmi helyzetéről. Ezek a vélemények részét képezik majd a településfejlesztési döntéseknek. Továbbá a közösségépítési folyamathoz tartozik, hogy ezeken a rendezvényeken a lakosság találkozhat a helyi szervezetekkel, közösségekkel, felgyorsul az információáramlás, és ezen szereplők szorosabbra fűzhetik egymással a kapcsolatokat. Nem utolsó sorban pedig a szórakoztató, kulturális programok aktív kikapcsolódást és közös élményt jelentenek a lakosságnak, ami még inkább erősíti az összetartozást.

Milyen eredménnyel zárult a közösségépítő rendezvény?

A fesztiválon legalább 1000 fő vett részt, a csapatépítő programhoz kb.100 fő csatlakozott, tehát a település méretéhez képest sikeres volt a Közösség felemel! projekt rendezvénye. A lakosság megismerkedhetett a településfejlesztési projekt fontosságával és kifejezhette véleményét Deszk fejlődésével kapcsolatban. A számos közösségépítő, kreatív és szórakoztató program aktivizálta a közösséget, ami kifejezett célja volt a csapatépítésnek. E program után is folytatódik a közösségfejlesztésben rejlő lehetőségek feltárása a településen.

A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.