Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Közösségépítés által fejlődhet Sarkad

Sok település sikerének titka, hogy a lakosság erős közösségként működik és a településsel kapcsolatos döntéshozatalba a lakosokat is bevonják. Sarkadon a Közösség felemel! című, EU által támogatott projekt keretében egy innovatív településfejlesztési modell alapján kezdődött meg a lakosság helyi településfejlesztésbe való bevonása. A programnak fontos része a közösségépítés, melynek keretében csapatépítő rendezvényt tartottak a városban.

2019 augusztus 18-án Sarkadon, a II. Békés megyei Vadász-Horgász Naphoz kapcsolódóan zajlott a Közösség felemel! projekt csapatépítő programja. A program célja, hogy a gasztronómiai és kulturális rendezvényhez szorosan kapcsolódva ösztönözze a helyi közösségi életben való aktív részvételt. Többféle módon zajlott a lakosság közösségi aktivizálása:

  • Lakossági véleménynyilvánítás: A Sarkadon működő innovációs településfejlesztési modell fontos része, hogy a lakosság véleményét kikérjék a települési társadalmi-gazdasági folyamatokról  és azt a döntési folyamatokhoz felhasználják. Ezért a csapatépítő rendezvényen kérdőívek, irányított beszégletések segítségével a résztvevők elmondhatták véleményüket a településükről.
  • Kapcsolatépítés a helyi szervezetekkel: Sarkad akkor lehet sikeres, ha a helyi szervezetek egymással és a lakossággal is szoros, jó kapcsolatot ápolnak. A Közösség felemel! projekt közösségi csapatépítő rendezvénye kiváló alkalom volt e kapcsolatok kiépítésére és ápolására a helyi civilek és a lakosság közt egyaránt.
  • Közös élményprogramok: Hasznosak a közösségépítő játékos feladatok, szabadidős programok, amelyek segítik a kikapcsolódást és a közösségi kohéziót. Mindezek illeszkedtek Sarkad főbb jellegzetességeihez – a horgászat és vadászat témaköréhez.

Sarkadon egy sikeres települési csapatépítő rendezvény valósult meg. A Közösség felemel! projekt felhívta a lakosság figyelmét a közösségi – és társadalmi aktivitás fontosságára. A lakosok megfogalmazhatták véleményüket a településsel kapcsolatban, amelyek hasznos elemei lesznek a településfejlesztésnek. Nem utolsó sorban pedig egy olyan kikapcsolódást nyújtó rendezvény részesei lehettek, ami hozzájárult egy sikeres városi közösség létrejöttéhez.A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.