Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Közösségépítés a településfejlesztés szolgálatában Vésztőn

A Közösség felemel! projekt keretében egy innovatív településfejlesztési módszerrel támogatják Vésztő gazdasági- és társadalmi felzárkóztatását. A programnak fontos része a közösségépítés, melynek keretében csapatépítő rendezvényt tartottak a városban.

Egy település életében nagyon fontosak a közösségépítő rendezvények, hiszen ezek ösztönözik a lakosságot a közösségi életben való aktív részvételre, valamint játékos és szórakoztató programok révén segítik az aktív kikapcsolódást, az élményszerzést. A 2019. augusztus 17-én megtartott tradicionális Vésztői Mágori Fesztivál ezúttal nemcsak a hagyományőrzés, a kultúra és a gasztronómia hármasával törekedett a lakosság szórakoztatására, hanem egy csapatépítő rendezvény által aktivizálta is a közösséget.

Az EU által támogatott Közösség felemel! projekt csapatépítő rendezvénye nemcsak a közösségi kohéziót erősítette, de a társadalmi aktivitást is segítette. Milyen módszerekkel tette mindezt? A Vésztőn működő újszerű településfejlesztési modellnek fontos része a lakosság bevonása a döntéshozatalba, ezért a projekt keretében a rendezvényen kérdőívek segítségével felmérték a lakosság véleményét a település és a lakosok társadalmi-gazdasági viszonyairól. Ezek az információk szükségesek a településfejlesztési, döntés előkészítési munkához.

A csapatépítő rendezvény kiváló alkalom volt arra, hogy a Közösség felemel! program és a település helyi civil szervezetei, valamint és a lakosság közti kapcsolat szorosabbá váljon, meginduljon az információáramlás. Ennek keretében megismerték egymás tevékenységét és céljait, mely fontos alap a közös gondolkodáshoz, együttműködéshez.

A csapatépítő tevékenységek fontos részét képezték a játékos, kreatív közösségi programok melyből  a vésztői lakosok aktívan kivették a részüket.

A települési csapatépítő rendezvény igen sikeresnek bizonyult. A Közösség felemel! projekttel sikerült felhívni a résztvevők figyelmét a közösségi aktivitás fontosságára, a lakosok kifejezhették véleményüket a településükkel kapcsolatban, erősödtek a civil szervezetek közti kapcsolatok,valamint a lakosság is kikapcsolódhatott. A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.