Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Helyi érték, mint kitörési lehetőség

       

Hogyan lehet sikeres egy leszakadó kistelepülés? A Közösség felemel! projekt erre keresi a választ. A helyi értékek felkutatása és közösségi értékké alakítása például kitörési és fejlesztési lehetőség egy kistelepülés számára.  Erre kiváló lehetőség a Települési Értéktár, melynek célja a lakossággal közösen a település természeti, épített környezetének, szellemi, anyagi, művészeti alkotásainak, hagyományainak összegyűjtése, bemutatása, s ezen keresztül az összetartozás, a lokálpatriotizmus erősítése, a közösség erősítése, formálása. Ezekre az értékekre aztán nemcsak a közösség tagjai lehetnek büszkék, hanem megismertethetik az odalátogatókkal, az ország más tájain élőkkel, turisztikai vonzerővé, helyi termékké, szolgáltatássá alakíthatóak, szerepet játszhatnak a település hírnevének terjesztésében, reklámértékük lehet és részt vehetnek pályázatokon.

A Települési Értéktárak létrehozását és működtetését a 114/2013 (IV.16) Korm rendelet a „magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról” szóló jogszabály szabályozza. A nemzeti értékpiramis alján találhatóak a helyi helyi (települési, tájegységi, megyei, ágazati, külhoni magyarság) értéktárak, innen lépcsőzetesen kerülhetnek egyre feljebb a kiválasztott elemek a megyei értéktárba, onnan a nemzeti értéktárba. Az értéktár piramis csúcsán a Hungarikumok szerepelnek. Annak eldöntése, hogy mi kerülhet bele az egyes értéktárakba, az adott értéktár bizottságának feladata és ők nyilvántartják, felügyelik, gondozzák a Helyi Értéktárat.

Javasolt tehát minden kistelepülésnek a lakosság bevonásával, közösen felkutatni helyi értékeit, ennek előnyeit pedig a közösség és a település javára fordítani.