Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Folyamatban a sikeres településfejlesztési modell a Dél-Alföldön

Négy dél-alföldi település (Deszk, Bordány, Vésztő, Sarkad) egy innovatív településfejlesztési modell segítségével léphet a fejlődés útjára.

A Közösség felemel! projekt 5 éves megvalósítási időszakában egy innovatív településfejlesztési módszertan kerül kidolgozásra, melynek célja, hogy a már sikeres magyarországi települések jógyakorlataira, a közösségi döntéshozatal fontosságára és a közösség összetartó, építő erejére alapozva segítse a települések fejlődését.

A projekt 2018-ban indult, azóta kidolgozásra került a projekt alapját képező innovációs modell módszertana és szolgáltatásai, továbbá a módszertan pilot tesztelése is lezajlott. A projektbe bevont településekkel kötött együttműködési megállapodás alapján bevonásra kerültek a helyi civil szervezetek, a helyi szolgáltatók – a projekt szakmai megvalósítói e helyi szervezetek résztvevőivel közösen számos projekt-rendezvényen fejleszthették tudásukat, bővíthették tapasztalataikat. A projekt lényeges eredménye a tudásátadás, melynek támogatásaként 2018-ban elkészült  alapvető kiadványok: a Közösségvezérelt Innovációs Modell Módszertani Kézikönyv és a 73 sikeres falu könyv.

2019-ben döntő részben a településfejlesztési szolgáltatásokat biztosító tevékenységekkel folytatódott a Közösség felemel! projekt megvalósítása. A sikeres előrehaladást segítette a szakmai megvalósítók és szolgáltatók részére tartott kompetenciafejlesztő tréning, az adaptációt segítő, tapasztalat-megosztó workshopok és a szakmai műhelymunkák.
A belső elköteleződés a helyi közösségek fenntarthatóságának kulcseleme, ezért számos közösségépítő és közösséget aktivizáló program került megvalósításra a projektbe bevont településeken.  A közösségi  rendezvények célja, hogy találkozási lehetőséget biztosítsanak, a lakosok megismerjék egymást, kapcsolatokat alakítsanak ki, jól érezzék magukat és elkezdődjön a településfejlesztési model részét képező aktív közösségi együttműködés. Közösségépítő rendezvényhelyszínek voltak: Deszk Ajvár Fesztivál, Deszk Falunap, Sarkad Vadász-Horgász Nap, Vésztő Mágori Fesztivál, Bordány Morajlás, Bordány Pünkösd. Ezeken a rendezvényeken a projekt keretében csapatépítő programok zajlottak és lehetőség nyílt a civil szervezetekkel és közösségekkel való kapcsolatépítésre is. A programok mind növelték a lakosság közösségi aktivitását.

A Közösség felemel! projekt egyik szolgáltatása a családi- és ifjúsági stresszkezelő innovatív tanácsadás, melynek célja feloldani a helyi lakosság társadalmi eredetű konfliktusait. A program keretében baba-mama témájú oktató-és foglalkoztató előadásokon vehettek részt a települések érintett lakosai.

A Közösség felemel! projekt fontos célja a közösségvezérelt döntéshozatal megvalósítása és támogatása, így a modell specialitása, hogy ezt a közösségi döntéshozatali munkát segítse. Ennek érdekében a rendezvényeken kérdőívek segítségével kérték ki a lakosság véleményét településük gazdasági-társadalmi viszonyairól. A kérdőívek eredményei nemcsak a településfejlesztési munkát segítik, hanem a projekt eredményességét is ezen keresztül lehet majd értékelni

Egy település, akkor lehet sikeres, ha erős aktív közösségek alkotják, amelyek támogatják a fejlődését. A Közösség felemel! projekt célja, hogy a kiválasztott dél-alföldi településeken a helyi társadalom tagjai aktívan részt vegyenek az átlátható településfejlesztési elképzelések megvalósításában és meginduljon egy valódi helyi közösség kialakítása. Ennek eszköze az a nyilvánosan elérhető jógyakorlat-gyűjteményre épülő modell, mely a  későbbiekben más települések sikeres fejlesztéseihez is hozzájárulhat.

A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.