Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Fejlődő településhez a közösségépítésen át vezet az út Deszken.

A Közösség felemel! Ez a címe annak a projektnek, amely Deszket egy innovatív településfejlesztési modell segítségével kívánja gazdaságilag és társadalmilag fejleszteni . A projekt címe is sugallja és számos sikertörténet bizonyította, hogy a közösség ereje képes fellendíteni egy települést. Miként kovácsolható a lakosság közösséggé? Például csapatépítő rendezvényekkel, melyeket Deszken is tartottak.

A Közösség felemel! projekt idei első csapatépítő rendezvényét tartotta Deszken 2019. szeptember 7-én a Falunap rendezvényeihez csatlakozva. A korábbi projekt-események sikerén felbuzdulva most is három fő pillérre épült a rendezvény: – párbeszéd a lakossággal, – kapcsolatépítés, valamint – élményszerzés, kikapcsolódás.

A lakossági párbeszéd, és így az aktív véleménynyilvánítás lehetőségére kiváló lehetőséget nyújtott a rendezvény. A lakosság körében kérdőíves kutatás zajlott a település társadalmi és gazdasági helyzetéről, és ez később a döntés-előkészítési folyamatoknak még hasznára válhat.

A kapcsolatépítésre is jó alkalom volt a  falunap és a csapatépítés, hiszen a lakosság és a helyi civil szervezetek, valamint a közösségi projektek szervezői itt találkozhattak, eszmét cserélhettek és elindult a kapcsolatépítés, a közös gondolkodás.

Nem utolsó sorban a kikapcsolódás és a szórakozás az, ami a lakosokat összekovácsolja, hiszen a közös élményszerzés, a játékos, kézműves, kulturális és a gasztronómiai programok ösztönzik a helyieket a közösségi életben való aktív részvételre.

A deszki települési csapatépítő rendezvény értékes eseménynek bizonyult. Sikerült a helyi szereplők figyelmét felhívni a közösségi aktivitás fontosságára, miközben a helyi lakosok véleményt nyilváníthattak a településükkel kapcsolatban. A résztvevők a sok programnak köszönhetően jól szórakoztak és erősödött a kapcsolat a helyi lakosok és a helyi szervezetek között is.A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.