Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

2. Esetmegbeszélés: eredmények, lehetőségek

A második esetmegbeszélésen konkrét javaslatok megfogalmazása alapján határozták meg a résztvevők A közösség felemel! projekt elkövetkező feladatait, és hogy e tevékenységek miként szolgálják a településfejlesztés eredményeit. Itt név szerint kerültek összefoglalásra a bevont/segítő szervezetek és személyek, és az általuk eddig elvégzett feladatok, illetve a felmerülő kérdések.

Megbeszélésre kerültek továbbá, az EFOP-5.2.1 projekt keretében kifejlesztendő módszertan adaptálásának lehetőségei, az érdeklődő települések és szervezetek projekthez való kapcsolódási lehetősége.

A szolgáltatók tájékoztatása alapján az esetmegbeszélés során részletesen megvizsgálásra és megbeszélésre került a „Cselekvő Közösségek” nevű projekt, melynek céljai hasonlóak az AGORA Alapítvány által megvalósítandó EFOP-5.2.1 projektéhez. Részletesen megvitatásra kerültek a Cselekvő Közösségek EFOP-1.3.1 projekt helyi mentorainak tapasztalatai és az érintett településeken/régióban megvalósított projekt-eredmények.

Az esetmegbeszélés eredményeként a résztvevők megállapították, hogy célszerű településenként kiválasztani/létrehozni egy olyan csoportot, ami a projekt fennmaradó 3 éves időszakában rendszeresen elérhető, a projekt megvalósításba bevonható. Másrészről a hasonló témában a projekt célterületén megvalósított projektek eredményeit célszerű elemezni – fontos, hogy korábban (más projekt keretében) feltett kérdéseket ne tegyünk fel a helyi szereplőknek, vagy csak azokra a részleteire kérdezzünk rá, melyek saját projektünk szempontjából kiemelten fontosak, illetve az elmúlt időszakban megváltoztak a környezeti tényezői.