Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

1. Esetmegbeszélés: értékelés, tapasztalatok

Az esetmegbeszélés folyamán történik az eddig megrendezett programok és események tapasztalatait beszélték meg a Közösség Felemel! projekt szakmai megvalósítói és a szolgáltatók képviselői, valamint az ezekkel kapcsolatos új ötletek és javaslatok véleményezésére használták e projekt-rendezvényt. Az eddigi csapatépítő rendezvények pozitív hatással voltak a projekt alakulására, ugyanis minden településen örömmel fogadták a fejlesztések ötletét. A szakmai vezető tájékoztatása alapján a résztvevők naprakész információkat kaptak a projekt keretében készült településfejlesztési módszertan hátterével, az összegyűjtött jó gyakorlatokkal kapcsolatban, valamint az egyes településeken a szolgáltatók által végzett tevékenységekhez kapcsolódó lehetséges projekt-tevékenységek összefoglalása szintén az esetmegbeszélés folyamán történt meg.

Az 1. mérföldkő óta fontos előrelépések történtek a projekt kapcsán. Az egyik ilyen, hogy elkészültek a jó gyakorlatokat tartalmazó kiadványok, melyek többek között a jelenlegi és leendő partner személyek és szervezetek között kerül majd kiosztásra.

Összefoglalásra kerültek a következő időszak feladatai – pl. családosok számára családi mentor szolgáltatás tartalma, illetve a kisgyermekeknek szánt programokkal, vagy baba-mama klubokkal kapcsolatos projekt-lehetőségek, valamint a fiatalok esetén a munkavállaláshoz, helyi munkaerő-piaci igényekhez segítséget nyújtó előadások, melyek a pályaválasztásban támogatják a helyi ifjúságot.