Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

A Közösség felemel! projekt keretében létrejött a sikeres hazai települések jógyakorlat gyűjteménye, ami a korábbiakban senki által nem készített településfejlesztési profilgyűjtemény. Ennek újszerűségét az adja, hogy kvantitatív statisztikai adatokkal megalapozottan csak a hosszú távú társadalmi-gazdasági céloknak megfelelni képes gyakorlatokat tartalmaz. A szolgáltatás alapját az Európai Unió korábbi költségvetési ciklusa során megvalósult fejlesztések egyfajta “hatáselemzése” adja. A kutatók évekre visszamenően feldolgozták és elemezték a településfejlesztési támogatásokat tartalmazó hozzáférhető adatbázisokat. Kidolgoztak egy közgazdasági modellt, amely a rendelkezésre álló, elérhető társadalomstatisztikai és gazdasági adatok alapján magyarázza egy-egy település sikerességét. Ennek elsődleges célja az, hogy a helyi településfejlesztésben érdekeltek számára szolgáljon fogódzóul és nyújtson megbízható képet arról, hogy milyen, az ő részükről is befolyásolható változók javítása mentén képzelhető el érdemi javulás a településük helyzetében.

A jógyakorlat gyűjteményben 73 olyan település fejlesztéseinek bemutatása található, melyek széles körben alkalmazhatók, máshol is jól hasznosíthatók és kiváló gyakorlati példák. Egy-egy település profilja tartalmazza a település helyzetének tömör, a lényegi településfejlesztési elemekben rejlő lehetőségre fókuszáló összefoglalóját, az egyes kiemelt fejlesztési eszközöket és gyakorlatokat és a gyakorlat szakértői, a konkrét példától elvonatkoztatott általános értékelését, követési lehetőségeit.
A gyűjtemény hasznosságát támasztja alá, hogy statisztikai adatokkal alátámaszthatóan, valóban működő példákról van szó; akár gazdasági-földrajzi, akár strukturális (településméret) értelemben hasonló települések példáját olvashatják Magyarország bármely területén lakó felhasználók, így a hasonszőrűség garantálható. A fejlesztések mintakövetésének lehetősége könnyű, mert kézzel fogható példákat olvashatnak a felhasználók, valamint a példagyűjteményt forgatva a résztvevőknél egy tényleges gondolkodási folyamat indul meg a saját településük fejlesztési lehetőségeit illetően.
A projekt célja egy tudásbázis felépítése. A jógyakorlatokra épülő településfejlesztési modell felkerül egy interaktív rendszerbe, ahol folyamatosan frissítésre kerül és nyilvános adatbázisként valamennyi releváns piaci szereplő, közintézmény, civil és egyéb szervezet, valamint működésüket támogató szakember számára hosszú távon elérhető és felhasználható marad.