Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

A Közösség felemel! projekt eredményeként létrejött egy közgazdasági modellezésen alapuló közösségi döntéshozást támogató szolgáltatás.

A szolgáltatás jelentős részben a statisztikailag bizonyíthatóan sikeres, hazai nem-agglomerációs községek faluprofil-gyűjteményre épül. A kifejlesztett módszer hozzájárul a kistelepülések elnéptelenedésének és elszegényedésének megállításához, a marginalizálódott társadalmi csoportok társadalmi-gazdasági integrációjához, és ezzel együtt a társadalmi felzárkóztatáshoz és befogadáshoz.
A szolgáltatás olyan településfejlesztési gyakorlatokat mutat fel, és tár a nyilvánosság és egy-egy meghatározott kistelepülés, nem-agglomerációs magyarországi község fejlesztésében érdekelt fejlesztéspolitikai szakemberek, helyi politikusok, vállalkozók, civilek elé, amely nem csupán rövid távon, az outputok felől bizonyultak sikeresek, hanem hosszú távon járultak hozzá az adott települések népességszámának szinten tartásához vagy bővítéséhez, továbbá a helyi jövedelmi helyzet szignifikáns növekedéséhez.


A szolgáltatás főbb elemei:
– Adatbázis létrehozása a sikeres települések kiválasztásához.
– A sikerességet magyarázó statisztikai-közgazdaságtani regressziós modell megalkotása.
– Falutipológia megalkotása, amely során kvalitatív módon is feltérképezésre kerül az egy-egy „sikeres” település társadalmi-gazdasági helyzete.
– A faluprofil-gyűjtemény felhasználóbarát formában való közzététele annak érdekében, hogy a hasonló települések „megtalálhassák” egymást – hozzájuk hasonló települések jógyakorlatait ismerhessék meg.
– Partnertelepülések bevonásával többéves perióduson keresztül a profilgyűjtemény használhatóságának tesztelése és az egyes példák adaptálhatóságának vizsgálata, a folyamatos visszacsatolás által pedig a rendszer fejlesztése.