Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

A Közösség felemel! projekt keretében elkészült a statisztikailag bizonyíthatóan sikeres, hazai nem-agglomerációs községek adatbázisa. .A sikeresség fokmérője az, hogy melyek voltak azok a települések, amelyek az előző évtizedben népességükben gyarapodtak vagy legalábbis nem csökkentek, amelyek migrációs egyenlege pozitív, és amelyek népessége a jövedelmi helyzetükön jelentős mértékben javítani tudtak. Az adatbázis lehetőséget ad a sikeres települések kiválasztására, a sikerességet magyarázó statisztikai-közgazdaságtani regressziós modell megalkotására és végül egy falutipológia megalkotására (annak érdekében, hogy a hasonló települések “megtalálhassák” egymást – hozzájuk hasonló települések jógyakorlatait ismerhessék meg).

Az adatbáziskészítés első lépéseként megalkották a társadalmi-gazdasági célokat elérni képes “sikeres” települések fogalmát, a magyarországi nem agglomerációs községek teljes körén belül, majd létrehozták a listájukat. Az alapadatokból álló adatbázist 2335 nem-agglomerációs magyaroroszági település alkotta. 
Megállapításra került, hogy “sikeresnek” nevezhetők azok a települések, amelyek körében tapasztalt népességváltozás 2007-2014 között magasabb volt az országos átlagnál (legfeljebb 5%-kal csökkent); a migrációs egyenlege 2014-2015-ös évek átlagában pozitív volt, és 2007-2014 között az egy főre eső nettó jövedelem legalább 50.000 Ft-tal növekedett. Magyarországon összesen 333, a szempontoknak megfelelő nem-agglomerációs községre szűkült a sikeres települések adatbázisa.