Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Egy innovatív településfejlesztési modellre és a közösség erejére építve kezdődik el Vésztő gazdasági-és társadalmi felzárkóztatása.
A Közösség felemel! – „Leszakadó kistelepüléseket támogató innovációs fejlesztési modell kidolgozása” projekt keretében a projektgazda Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért és Vésztő városa együttműködési megállapodást írt alá. Vésztő Békés megyében a Szeghalmi járásban lévő olyan közel 7000 fős kisváros, melynek igen nagy szüksége van egy fejlesztési irányvonalra, melyen haladva fejlődésnek indulhat. Ezt az irányvonalat biztosítja a program, melynek segítségével Vésztő lakossága is részesévé válik a városfejlesztési döntéseknek, és más települések jógyakorlataira alapozott modell segítségével egy közösségvezérelt módon határozhatja meg fejlődési irányvonalát. A program keretében nyújtott speciális családokat és fiatalokat célzó szolgáltatások által a település lakossága aktív, erős közösséggé formálódhat, mely alapját jelenti egy sikeres városnak. Cél, hogy a projekt 5 éves futamidejének végére Vésztő egy megfelelő fejlődési irányvonalon haladó, erős közösséggel rendelkező várossá váljon.