Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

A Közösség felemel! projekt sikeresen eljutott a projektmegvalósítás során első mérföldkövéhez. 
 Megvalósultak a pályázatban rögzített szakmai vállalások, így benyújtásra került a kifizetési kérelem.
Az elmúlt időszakban a teljesség igénye nélkül megvalósult szolgáltatások és feladatok az alábbiak voltak:

• Innovatív szolgáltatások részletes kidolgozása: 
  – Hazai jógyakorlatok gyűjtése, Nemzetközi jógyakorlatok gyűjtése; 
  – Település szintű adatbázis építés; 
  – Közösségfejlesztési közgazdasági modell kidolgozása; 
  – Módszertan kidolgozása; 
  – Szolgáltatási tervek
• Szolgáltatások pilot tesztelése: 
  – Kérdőívezés és terepmunka; 
  – Módszertan gyakorlati tesztelése; 
  – Tesztelés hatásvizsgálata (visszacsatolás); 
  – Módszertan finomhangolása
• Együttműködés kialakítása helyi szervezetekkel (szakmai egyeztetések helyi szervezetekkel)
• Hálózatépítő workshopok, együttműködési terv kidolgozása
• Szakmai irányító csapat kialakítása (kompetenciafejlesztés a szakmai csapatnak, műhelymunka)
• Szolgáltatások monitoringrendszerének kialakítása
• A szakmai megvalósítók részére szóló kompetenciafejlesztések (oktatófilmek készítése, kompetenciafejlesztő tréningek, esetmegbeszélések)
• Családfejlesztési szakmai programok
• Csapatépítő és szabadidős program szervezése a célcsoport és a szakmai megvalósítók bevonásával
• Adaptációt elősegítő tevékenységek: 
  – Online és offline módszertani kiadvány;
  – Szolgáltatások szakmai anyagai;
  – Esélyegyenlőség biztosítása;
  – Könyvvizsgálat;
  – Projektmenedzsment;
  – Kötelező nyilvánosság;
  – Projekt adminisztráció