Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Négy dél-alföldi településen egy újszerű településfejlesztési modellre építve kezdődhet el a gazdasági- és társadalmi felzárkózás. 
A Közösség felemel! program pilot projektjének megvalósítási helyszíneit négy dél-alföldi járás kistelepülései jelentik, ezek: Mórahalmi Járás, Szegedi Járás, Bácsalmási Járás, Sarkadi Járás. A projekt során kiterjedt tudományos kutatómunka folyt (adatbázisépítés, statisztikai adatelemzés és több társadalomkutatási módszert ötvöző terepkutatás alkalmazásával) a településfejlesztési támogatási adatok, pályázati gyakorlatok és társadalmi hatások (jövedelem, népmozgás stb.) elemzésével, valamint a helyi társadalom életében fennálló problémák feltárásával annak érdekében, hogy kiválasztásra kerüljenek azok a települések, melyeken az innovációs modell és a kapcsolódó szolgáltatások pilot tesztelése zajlik. Ennek a kutatómunkának az eredményeképp lett kiválasztva Deszk, Sarkad, Bordány és Vésztő települések, melyeken nagy szükség van egy hatékony településfejlesztési modellre, hogy elindulhassanak a társadalmi és gazdasági fejlődés útján.

A projekt keretében kifejlesztett, települési jógyakorlatokon alapuló modell segítségével a helyi társadalom tagjai aktívan részt vehetnek az átlátható településfejlesztési elképzelések megvalósításában és megindulhat egy valódi helyi közösség kialakítása. A hasznos és sikeres közösségi döntéshozatalra épülő döntések eredményeképp ezek a települések kikerülhetnek a leszakadó státuszból, felzárkózhatnak és sikeressé válhatnak.