Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

A Közösség felemel! – „Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan a projekt megvalósításába bevont szereplők idén hat műhelymunka alkalmával ismerkedhettek meg a projekt céljaival, az érintett települések helyzetével, igényeivel.

A műhelymunkák megvalósításának célja továbbá, hogy a szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket irányító team és szakmai megvalósító csoport, valamint a megvalósításban résztvevők felkészüljenek a feladataikra, megszerezzék az innovatív településfejlesztési módszertanhoz kapcsolódó specifikus tudást, kompetenciákat.

E műhelymunkák során történik meg a tevékenységekkel kapcsolatos folyamatos tapasztalatátadás, helyzetértékelés – mely a projekt kezdeti szakaszában a szakmai vezető általi információátadást, a hazai és nemzetközi jógyakorlatokból nyert eredmények közös elemzését jelentette. A projekt szakmai megvalósítói és a projektmenedzsment tagok részére megszervezett műhelymunka évi 6 alkalommal kerül megrendezése a projekt öt éves időtartama alatt.