Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

A Közösség felemel! projekt során kifejlesztett innovatív, a közösségi döntéshozatalra épülő településfejlesztési modell lévén hogy olyan, korábban nem próbált adatokon és módszeren alapul, amelynek felhasználhatóságával kapcsolatban csak hipotéziseink lehetnek, mindenképp csak kezdetleges, továbbfejlesztendő formának tekinthető a jelenlegi formájában. 
Az igazi használhatósága a konkrét társadalmi közegben történő tesztelés során dől csak el. A tesztelésnek az a célja, hogy a felhasználhatóságának korlátaira fény derüljön annak érdekében, hogy a következőkben e korlátok tágíthatók legyenek. Ennek érdekében a szolgáltatások folyamatos nyomon követése is a projektfeladatok közé tartozik.
A tesztelés során konkrét társadalmi környezetben próbáljuk ki a kifejlesztett szolgáltatást. A szolgáltatás központi eleme a felhasználók számára a statisztikai adatelemzésen alapuló módon kiválasztott településeket tartalmazó faluprofil-gyűjtemény.
A tesztelés úgy zajlik, hogy a helyben kipróbált faluprofil-gyűjteménnyel, annak:

  1) használhatóságával, vagyis felhasználóbarát-voltával; 
  2) hasznosságával;
  3) kezelhetőségével kapcsolatban kikérjük a konkrét felhasználók véleményét.

Ezután történik az egyes faluprofilok frissítése észrevételek alapján: A formai követelményeken túl természetesen a tartalom sem nélkülözheti a fejlesztés tárgyát. Ha a hosszas vizsgálódás után kiderül, hogy egyes faluprofilok létrehozása során kisebb-nagyobb tárgyi tévedések történtek, akkor ezek a hibák mindenképp kiküszöbölendők, javítandók. Másfelől, a felhasználók hiányolhatnak bizonyos típusú, nem feltüntetett információkat, amelyeket, amennyiben a hiány megalapozottan merül fel, minden település vonatkozásában pótolni szükséges.

A projekt előrehaladtával újabb évek adatainak beépítésével is frissíthető a faluprofil-gyűjtemény. Ez lehetőséget ad arra, hogy a faluprofil-gyűjtemény az újabb és újabb “jógyakorlatokkal” bővülhessen, adott esetben a régiek kikerüljenek. Így biztosítható, hogy a módszer, illetve maga a faluprofil-gyűjtemény ne avuljon el, használhatósága hosszú ideig fenntartható legyen.
A jövőben a faluprofilok szám szerinti bővítése is indokolttá válhat, hisz felmerül, hogy az összes, sikeresnek címkézett település a gyűjtemény részét képezze annak érdekében, hogy a felhasználók több típusú településsel találkozzanak és több településfejlesztési megoldásból meríthessenek inspirációt.