Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

A Közösség felemel! – „Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan elkezdődött a projektkommunikáció PR kampánya. Ennek célja, hogy a projektet, a projekteseményeket, és az eredményeket megismertessük mind a szűkebb, mind a tágabb célcsoporttal. 
Első körben a projektet, a településfejlesztési modellt és a jógyakorlat gyűjteményt bemutató cikkek jelentek meg. Majd ezek után a 4 projektbe bevont településre vonatkoztatva egyedileg is bemutattuk a projektet, a közösségvezérelt döntéshozatal, valamint a településfejlesztési modell lényegét, célját, fontosságát. A cikkeket döntően a dél-alföldi régió off-line és on-line médiafelületein jelentetjük meg, hogy a kommunikációval elérjük a projekt célközönségét. A kommunikáció során törekedtünk a célcsoport számára is érthetően, egyszerűen megfogalmazni a projekt céljait és a közösség szerepét a projekt és a településfejlesztés sikerességében.

A közösség tájékoztatásának további célja, hogy az érintett települések helyi szereplői megismerhessék a projektünk tényét, várható eredményeit, illetve hogy felkeltse a figyelmet a projekt megvalósításához való kapcsolódás lehetőségére.