Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

A Közösség felemel! – „Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan megtörtént a http://agoraresearch.hu/ projekthonlap infokommunikációs akadálymentesítése. A honlapon történik a projekttel kapcsolatos összes on-line kommunikáció ezért elengedhetetlen, hogy bárki számára könnyen hozzáférhetőek legyenek rajta az információk.
Az akadálymentesítés elsődleges célja az volt, hogy a honlapot bárki (fogyatékkal, vagy átlagostól eltérő körülményekkel élők is) korlátozás nélkül (ne csak elolvasni, hanem interaktívan) használni is tudja. Azonban ennél szélesebb az a csoport, melynek igényeit egy akadálymentes honlap készítésekor figyelembe vettük. Ide soroljuk többek közt a ritkán internetező felhasználókat, az általánostól eltérő eszközöket használókat is. Ezért törekedtünk a letisztult, praktikus, mindenki számára könnyen kezelhető felépítésű honlap kialakítására.