Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

A Közösség felemel! projektben folytatott kutatómunka eredményeinek dokumentálása céljából az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért kiadásában elkészültek a „Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó kiadványok.
1. „Közösségvezérelt innovációs modell” módszerét bemutató kézikönyv. A módszertani kiadvány arra szolgál, hogy az érdeklődő szakértők mellett a helyi közösségek is meggyőződhessenek róla, hogy milyen módszerrel lett meghatározva a sikeres települések köre. Másfelől a kiadvány olvasói számára ezáltal biztosítva van a lehetőség, hogy kifejtsék észrevételeiket és esetleges fejlesztési javaslataikat, így alapul szolgálva a kérdéskörben folyó tudományos vitáknak is.
2. ,,73 sikeres falu”. Ez a kiadvány foglalja össze a bizonyíthatóan sikeres magyar települések jógyakorlat gyűjteményét. A kiadványban 73 magyarországi kistelepülés bemutatása szerepel, azzal a céllal, hogy ezek alapján a példák alapján más települések is elgondolkozhassanak arról, hogy mik a helyben legsúlyosabb gondok, hogyan lehet rajtuk hatékonyan változtatni a hasonló siker elérése érdekében.
A projekt keretében a későbbiekben kiadni tervezzük a Nemzetközi jógyakorlat gyűjtemény dokumentumot is. E dokumentum összeállításának célja, hogy olyan, kistelepülési, helyi közösségfejlesztési ismereteket osszon meg a felhasználóval, amelyek korábban nem voltak elérhetők a magyar nyilvánosság számára (de sok esetben még a nemzetközi nyilvánosság számára sem).