Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

A közösségvezérelt helyi fejlesztés a Közösség felemel! projekt koncepciója értelmében nem elképzelhető a közösségi kapcsolathálózat – helyi politikai, gazdasági, civil szereplők és intézmények közötti új együttműködési platformok kialakítása – nélkül. Valamennyi fejlesztés sikeréhez arra van szükség, hogy esetről-esetre újra kialakításra kerüljenek a helyi közösséget integráló, a helyi közösséget is fejlesztő stratégiák. A fejlesztések hatékonyságához arra van szükség, hogy a helyi közösség valamennyi szereplője részese legyen az innovációnak, és részesüljön az innováció pozitív hozadékaiból egyaránt.
A program során megtörténtek az érintett helyi intézmények, szervezetek, érdekeltek közti egyeztetések, együttműködési keretek kialakítása. Hálózatépítő workshopok keretében igen hatékonyan zajlott a releváns helyi szereplőkkel való kapcsolatfelvétel és a mélyebb jövőbeni kapcsolat kialakítása.