Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

A Közösség felemel! projekt keretében az egyéni érdekek becsatornázása jelenti a közösségfejlesztési szolgáltatás kiindulópontját. Projektünk eredményeként javulást szeretnénk tapasztalni a helyi társadalom lakóhelyükhöz való ragaszkodásában, különösen, ami a fiatalokat, és a magasabb jövedelmi helyzetűeket illeti. Ennek mértékét, illetve annak változását az összehasonlíthatóság kedvéért egy 10 fokú skálakérdéssel mérjük, amely rákérdez arra, hogy a válaszadók mennyire szívesen maradnának jelenlegi lakhelyükön. A kérdőív további kérdései hasonló módon a közösségi döntéshozásban való részvétel iránti vágy mértékére is rákérdeznek. Célunk, hogy a projekt végén ezekben a tekintetben kimutatható pozitív eltérést tapasztaljunk a kísérleti csoportban a kontrollcsoporthoz képest. A projektben 100 fős célcsoport és 100 fős kontroll csoport lekérdezése történik kérdőíves módszerrel (kérdőív készítés, szerkesztés, tesztelés, lekérdezés).
A kutatás során fontos terepmunka zajlik adatelemzéssel, szakértői interjúkészítéssel, megfigyeléssel, melynek során felmérik a település társadalmi helyzetét. Ennek célja, hogy meghatározza a jellemző társadalmi csoportokat az érdektérkép összeállítása érdekében. Az érdektérkép tulajdonképpen egy lista, ami arra szolgál, hogy az egyéni érdekek mentén szerveződő közösségfejlesztéshez szervezőerőket találjon. A társadalmi helyzetelemzés elképzelhető, sőt, amennyiben nyitottság mutatkozik iránta, a minőségi információ végett a legcélravezetőbb a településvezetéssel való kapcsolatfelvételt követően, a település életében aktív szerepet betöltő személyekkel készített interjúkészítés is.