Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

A Közösség felemel! program arra a fontos, tapasztalatokon és társadalomtudományi szakmai állásfoglalásokon alapuló pillérre épül, mely szerint a közösségi döntéshozás rendkívül fontos egy közösség társadalmi-gazdasági felemelkedése szempontjából – sok esetben annak „nulladik lépéseként” nevezik meg. Projekt egyik fő célja ezért, hogy megalkot egy modellt, mely megoldás a közösségi döntéshozás nehézségeire és intenzív segítő szolgáltatással elősegíti a fiatal generáció tagjainak, illetve helyi családok bevonódását ezekbe a folyamatokba.
Mivel a belső elköteleződés a helyi közösségek fenntarthatóságának legfontosabb eleme, elkezdődtek a közösségépítő és közösséget aktivizáló programok a projektbe bevont településeken. A program keretében társadalmi stresszkezelő szolgáltatást nyújtunk, amely célja a tágan értelmezett társadalmi stresszhatások csökkentésével a helyi lakosság képessé tétele a közösségi részvételre.
Megkezdődtek a közösségi rendezvények, amelyek célja, hogy a helyiek számára találkozási lehetőséget biztosítsunk és induktív közösségfejlődési folyamatok induljanak meg. E rendezvényeken sort kerítünk a településfejlesztési lehetőségek és a közös problémák megvitatására. Ugyanígy a közös cselekvés lehetőségei is kialakulnak az egyéni érdekekből kibontakoztatottan, szakértők koordinálásával. A programok úgy kerülnek kialakításra, hogy lehetőleg minél több társadalmi csoportot érintsenek.