Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

A Közösség felemel! projekt keretében elkészült egy nemzetközi jógyakorlatgyűjtemény. 
Összeállításának célja az volt, hogy olyan, a kistelepülési, helyi közösségfejlesztési ismeretek birtokába jussanak a felhasználók, amelyek korábban nem voltak elérhetők a magyar nyilvánosság számára (de sok esetben még a nemzetközi nyilvánosság számára sem). A nemzetközi módszerek, jógyakorlatok vizsgálata hozzásegíti a projekt kivitelezőit, hogy a magyar modellben rejlő közösségfejlesztési lehetőségeket minél jobban ki lehessen használni.
A nemzetközi gyakorlatok sok szempontból a magyar előtt járnak, de a fejlesztések konkrét céljai a legtöbb esetben nem térnek el a hazaiaktól. Egy eltérés azonban szembetűnő a hazai és a nemzetközi gyakorlatokban, ugyanis külföldön nagyon nagy figyelmet fordítanak a helyi fejlesztések társadalmasítására, azaz a fejlesztésekbe a helyi közösségeket is bevonják, ezzel közösségfejlesztő eszközként is alkalmazzák azt. Fontosnak tartják, hogy olyan vidékfejlesztési célokat tűzzenek ki, melyek a helyi problémákra reflektálnak, hiszen tapasztalják, hogy egy fejlesztésnek akkor lesz megtartóereje a helyi népesség vonatkozásában, ha a helyi társadalom részese lehet annak, magáénak érzi azt.

A bemutatott jógyakorlatok elsősorban a projekt megvalósítói számára szükségesek, hogy a tapasztaltakat fel tudják használni a közösségfejlesztési programsorozat során, de a települések fejlesztéseit tervezők, megvalósítók számára is hasznosak. Azonban nem csak ők (és rajtuk keresztül a helyi társadalmak) profitálhatnak az eredményekből, hanem tágabb körben, a magyarországi helyi fejlesztéspolitikával foglalkozó szakértők számára is jó kiindulási pontként szolgálhatnak többféle helyi közösségfejlesztési munka során is.