Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Elindult a Közösség felemel! program

A dél-alföldi régió leszakadó kistelepüléseinek felzárkózását segíti az az innovatív településfejlesztési modell, mely a közösség erejére támaszkodik.

 Közösség felemel! projekt címmel elkezdődött a „Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése” elnevezésű pályázat megvalósítása. Az Európai Unió által támogatott, EFOP-5.2.1 konstrukcióban megvalósuló projekt megvalósítója az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért.
A Közösség felemel! projekt keretében egy innovatív településfejlesztési modell kidolgozása és tesztelése valósul meg. A megvalósításban érintett dél-alföldi települések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató módszer célcsoportja a helyi családok és fiatalok, valamint az alacsony iskolai végzettségűek és az alacsony jövedelműek. A projekt a már sikeres magyar települések jógyakorlataira, a közösségi döntéshozatal fontosságára és a közösség összetartó, építő erejére alapozva segíti a települések fejlődését.

Cél, hogy az 5 éves program végére a kiválasztott dél-alföldi településeken a helyi társadalom tagjai aktívan részt vegyenek az átlátható településfejlesztési elképzelések megvalósításában és meginduljon egy valódi helyi közösség kialakítása. Továbbá cél, hogy a nyilvánosan elérhető jógyakorlati modell a későbbiekben nemcsak ezen, hanem más települések sikeres fejlesztéseihez is hozzájáruljon.