Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Családi mentor szolgáltatás segíti a leszakadó kistelepülések közösségépítését

A Közösség Felemel! az Agora Alapítvány 5 éves megvalósítási idejű projektje, melyben a sikeres magyarországi települések jógyakorlataira, a közösségi döntéshozatal fontosságára és a közösség összetartó, építő erejére alapozva segítik a leszakadó kistelepüléseket.

Egy település fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy az állampolgárok aktívan részt vegyenek az életüket befolyásoló politikai, gazdasági és társadalmi döntések meghozatalában és ezáltal annak következményeit és hatásait élvezhessék. A lakosság egy része azonban nincs felkészülve, arra hogy aktív állampolgára legyen településének. Ebben segíthet a családi mentoráció.

A Közösség felemel! projekt keretében családi mentor szolgáltatás segíti a leszakadó dél-alföldi kistelepülések lakosságát, ezáltal hozzájárulva a települések fejlődéséhez. A projektbe bevont négy dél-alföldi településen: Deszken, Bordányban, Vésztőn és Sarkadon összesen 100 fő, egyenként 30 alkalommal veheti igénybe a mentorációt.

A mentorálás egy családsegítői, pszichológiai tanácsadás, mely segítségével az egyének és a családok többek közt visszatalálnak a helyi közösségükhöz, részt vesznek benne és erősebben integrálódnak a helyi társadalomba. A mentorálás segíthet abban, hogy a fiatalok és a családok aktívan vegyenek részt a közösségi döntéshozás helyi megszervezésében és továbbfejlesztésében. Olyan területeken is képes segíteni a családi mentorálás, mint a vágyott célok és a valós lehetőségek összeegyeztetése, a munka és a magánélet összehangolása, és egyéb társadalmi eredetű konfliktusok megfelelő kezelése.

Cél, hogy a projektbe bevont négy településen  a szolgáltatást igénybe vevőket hosszú távon képessé tegyük arra, hogy saját döntéseik alapján legyenek képesek társadalmi és gazdasági értelemben, illetve kulturális szempontból fejlődni; szívesen vegyenek részt aktívan a helyi közösségi életben, így hosszú távon is elkötelezetté válnak a közösség és annak sorsa iránt.

 

A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.