Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Projektmenedzsment beszámoló 2022 11

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak: 2022.11.01 – 2022.11.30

Beszámoló:

Aktuális havi műhelymunkánk a decemberre és januárra tervezett alkalmak előkészítése köré szerveződött. A családi szolgáltatási mentorok az előrehaladásról számoltak be. A szakmai csapat tajékoztatta a jelenlévőket a novemberben esedékes szakmai találkozókról. Novemberben került sor Deszken, Vésztőn és Sarkadon egy-egy évet értékelő szakmai workshopra, amelyen a településeket képviselő munkatársak és a szakmai megvalósítói csapat egyeztetett a 2022-es évben történt rendezvényekről, illetve a jövő évi tervek is szóba kerültek. Várhatóan 2023 februárjában kerül sor a következő személyes workshopra az érintett településeken. A következő műhelymunka, amely a szakmai team részvételével zajlik, decemberben valósul meg.

A mentorációs alkalmak lebonyolítása folyamatos. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos. Célunk továbbra is a módszertan lehetséges adaptálóival és az EFOP-5.2.4 felhívás nyerteseivel is rendszeresebbé tenni a szakmai konzultációt.

Projektmenedzsment beszámoló 2022 10

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak: 2022.10.01 – 2022.10.31

Beszámoló:

Októberi műhelymunkánkon a szervezési feladatok kerültek megbeszélésre, illetve a következő mérföldkőig esedékes szakmai és pénzügyi teljesítések. A projekt szakmai vezetője ismertette a készülő tanulmányok témáit, tartalmi elemeit, a családi szolgáltatási mentorok a mentoráció kapcsán szerzett tapasztalatokról, a tevékenység előrehaladásáról, és a településekkel történt egyeztetésekről tájékoztatták a jelenlévőket. A szakmai csapat tájékoztatta a jelenlévőket a közeljövőben esedékes szakmai egyeztetésekről és a tervezett programokról. A mentorációs alkalmak szervezése folyamatos.

A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos. Célunk továbbra is a módszertan lehetséges adaptálóival és az EFOP-5.2.4 felhívás nyerteseivel is rendszeresebbé tenni a szakmai konzultációt.

Projektmenedzsment beszámoló 2022 09

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak: 2022.09.01 – 2022.09.30

Beszámoló:

Szeptemberi műhelymunkánk témája a projekt előrehaladása volt, amelyhez kapcsolódóan a következő mérföldkőig, illetve a projektzárásig tervezett tevékenységek kerültek megbeszélésre: többek között a mentoráció folytatása, szakmai egyeztetések, műhelymunkák, kutatások és tanulmányok ütemezése.

A projektmenedzsment és a szakmai csapat folyamatosan ellátja feladatait. A projektbe bevont településekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel folyamatos a kapcsolattartás. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos. Célunk a módszertan lehetséges adaptálóival és az EFOP-5.2.4 felhívás nyerteseivel is rendszeresebbé tenni a szakmai konzultációt.

Projektmenedzsment beszámoló 2022 08

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak: 2022.08.01 – 2022.08.31

Beszámoló:

Augusztusban megvalósult csapatépítő alkalmunkkal a sarkadi rendezvényhez csatlakoztunk. A hőség ellenére sokan látogattak ki az augusztus 20-i rendezvénysorozatra, amely kertében a helyi lakosokat szólítottuk meg a projektünkkel. A kötetlen beszélgetések során a résztvevők többek között az ünnepekhez kapcsolódó közösségben átélt élményekről, a számukra fontos közösségi aktivitásokról fogalmazták meg tapasztalataikat, véleményüket.

A projektmenedzsment és a szakmai csapat folyamatosan ellátja feladatait. Szervezés alatt áll több őszi programunk is, többek között a szeptemberi műhelymunka, amelyen a szakmai előrehaladást vizsgáljuk meg. A projektbe bevont településekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel folyamatos a kapcsolattartás. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos. Célunk a módszertan lehetséges adaptálóival és az EFOP-5.2.4 felhívás nyerteseivel is rendszeresebbé tenni a szakmai konzultációt.

Projektmenedzsment beszámoló 2022 07

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak: 2022.07.01 – 2022.07.31

Beszámoló:

A júliusi csapatépítő rendezvényünk Vésztőn valósult meg. A hőség ellenére sokan látogattak ki a családi napra, amely kertében a helyi lakosokat szólítottuk meg a projektünkkel. A kötetlen beszélgetések során a résztvevők többek között a családok helyzetéről, az őket támogató helyi közösségekről, a számukra fontos közösségi aktivitásokról fogalmazták meg véleményüket, javaslataikat.

A projektmenedzsment és a szakmai csapat folyamatosan ellátja feladatait. A projektbe bevont településekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel folyamatos a kapcsolattartás. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos. Célunk a módszertan lehetséges adaptálóival és az EFOP-5.2.4 felhívás nyerteseivel is rendszeresebbé tenni a szakmai konzultációt.

Projektmenedzsment beszámoló 2022 06

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak: 2022.06.01 – 2022.06.30

Beszámoló:

Csapatépítő rendezvény célja Sarkad lakossága körében ösztönözni a közösségi életben való altív részvételt a helyi közösségek építése, megerősítése és fejlesztése, valamint a társadalmi kohézió erősítése. A pedagógus naphoz kapcsolódva pedagógusokkal, illetve a gyerekek nevelését, oktatását támogató dolgozókkal folytatott kötetlen beszélgetések során többek között szóba kerültek közös tervezések és tapasztalatcserék élményei, a tanár-diák közötti együttműködések, szakkörök és táborok közösségépítő szerepe, illetve a digitális eszközök és a közösségi oldalak jelentősége a fiatalok életében.

A projektmenedzsment és a szakmai csapat folyamatosan ellátja feladatait. A projektbe bevont településekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel folyamatos a kapcsolattartás. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos. A célunk a módszertan lehetséges adaptálóival és az EFOP-5.2.4 felhívás nyerteseivel is rendszeresebbé tenni a szakmai konzultációt.

Projektmenedzsment beszámoló 2022 05

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak: 2022.05.01 – 2022.05.31

Beszámoló:

Májusban a jó időjárásnak köszönhetően a szabadtéri rendezvények lebonyolításai kerültek előtérbe, négy alkalommal valósult meg csapatépítő rendezvény. Az első eseményre a hónap elején került sor Deszken, ahol a szakmai csapat igyekezett újra felvenni a kapcsolatot a helyi közösség tagjaival, ismertetni a projektet olyan résztvevőkkel, akik esetlen nem értesültek a célokról és eredményekről. Vésztőn került megrendezésre a második csapatépítő program, amely a sportolás köré szerveződött, a szabadidős aktivitások és az ilyen céllal létrejövő közösségek témakörében is kérdeztük a résztvevőket. Valamint beszélgetést kezdeményeztünk a helyi közösségeket érintő nehézségekről, megoldási javaslatokról. A következő alkalommal Sarkadra és Vésztőre látogattunk el, a gyereknapokhoz csatlakozva projektünkkel megszólítottuk a helyi családokat, a fiatalabb generációt és az időseket is. Fontos kérdéskörként a családok helyben maradását segítő lehetőségek, a fiatalok visszatéréséhez, családalapításhoz kapcsolódó fontos szempontok merültek fel. A beszélgetések reményeink szerint előre mozdították a közös gondolkodást és problémamegoldásokat. 

A projektmenedzsment és a szakmai csapat folyamatosan ellátja feladatait. A projektbe bevont településekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel folyamatos a kapcsolattartás. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos.

Projektmenedzsment beszámoló 2022 04

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak: 2022.04.01 – 2022.04.30

Beszámoló:

Áprilisban már egy csapatépítő programon részt tudtunk venni, amelynek célja az volt, hogy Deszk település lakosainak aktív részvételével olyan szabadidős tevékenység valósuljon meg, mely során, a település közössége, a családok, együtt élhetik meg a húsvéti készülődés örömét, mivel a közösségépítés egyik fontos eszköze a hagyományok közös megélése. A közösség tagjai kötetlen beszélgetést folytathattak mindeközben arról, hogy hogyan látják a település jelen társadalmi és gazdasági helyzetét, hiszen a projekt munkatársai is kitelepültek az eseményre. Mint az előző alkalmakon, a jelenlévőknek most is lehetőségük volt, és céljaink között szerepelt, hogy véleményt nyilvánítsanak, valamint javaslatokat fogalmazzanak meg a további fejlesztések tekintetében.

A projektmenedzsment és a szakmai csapat folyamatosan ellátja feladatait. A projektbe bevont településekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel folyamatos a kapcsolattartás. Célunk a módszertan lehetséges adaptálóival és az EFOP-5.2.4 felhívás nyerteseivel is rendszeresebbé tenni a szakmai konzultációt. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos.

Projektmenedzsment beszámoló 2022 03

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak: 2022.03.01 – 2022.03.31

Beszámoló:

Márciusban a szakmai megvalósítói csapat és a projektmenedzsment tagok felkészültek a következő hónapokban tartandó programokra, amelyhez a projektmegvalósítás eddigi eredményeit és tapasztalatait összegezték, a pénzügyi beszámolók állapotát ellenőrizték, valamint a bevont településekkel egyeztetett programok ütemezését, személyi és eszközigényeit aktualizálták. A járványhelyzettel kapcsolatos jogszabályi változásokat folyamatosan nyomon követi a szakmai csapat, az előírások már lehetővé teszik a rendezvényeken való részvételt védettségi igazolvány nélküli, illetve megszűnik a maszkviselési kötelezettség, amely pozitív hatással lehet a programokon való részvételi hajlandóságra.

A projektmenedzsment és a szakmai csapat folyamatosan ellátja feladatait. A projektbe bevont településekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel folyamatos a kapcsolattartás. Ezévre célunk a módszertan lehetséges adaptálóival és az EFOP-5.2.4 felhívás nyerteseivel is rendszeresebbé tenni a szakmai konzultációt. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos.

Projektmenedzsment beszámoló 2022 02

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak: 2022.02.01 – 2022.02.28

Beszámoló:

A februári műhelymunka alkalmával az előző találkozó óta birtokunkba jutott új információk kerültek megosztása. Az éves évi rendezvénynaptár folyamatosan frissül, szakmai és pénzügyi elszámolási feladatok nyomon követése is aktualizáslásra került. Elindultak a személyes találkozók szervezései, amelyeken a vállalt feladatok ütemezése, a célcsoporttagok ismételt bevonásához és aktivizálásához szükséges motiváló tényezők és a kutatási tevékenységek módszere került átbeszélésre.

A projektmenedzsment és a szakmai csapat folyamatosan ellátja feladatait. A projektbe bevont településekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel folyamatos a kapcsolattartás. Ezévre célunk a módszertan lehetséges adaptálóival és az EFOP-5.2.4 felhívás nyerteseivel is rendszeresebbé tenni a szakmai konzultációt. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos.