Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Közönségkapcsolatok (PR) fontossága

Közönségkapcsolatok (PR) fontossága

A projekt eredményeiről készült PR cikkek a helyi civil szervezetek, valamint az Agora Alapítvány honlapján is elhelyezésre kerültek. Ez azért fontos, mert a bevont települések lakosainak többsége is könnyedén utána nézhet a fejleményeknek, még akkor is, ha nem ismerik a projekt címét, vagy az alapítvány honlapját.

Akik azonban csak az alapítványt ismerik és annak online felületeit, azok is meg tudnak ismerkedni a projekt céljaival és elért eredményeivel, valamint a lehetséges partner személyek és szervezetek számára is remek információforrást tudnak nyújtani a cikkek. Mivel az adatok mindenki számára elérhetőek, és világosak, azok számára is releváns adatokat szolgáltat, akik csupán érdeklődés szintjén, puszta kíváncsiságból olvasnak utána az  EFOP-5.2.1-17-2017-00012 – A közösség felemel! című projektnek.

Folyamatos a projekt monitoring tevékenység

Folyamatos a projekt monitoring tevékenység

A projekt során folyamatosan mérésre kerülnek a projekt eredményei, melyek rendszeres időközönként összevetésre kerülnek a kontroll települések adataival. Ennek köszönhetően a projekt döntéshozói folyamatos visszajelzést kaphatnak a programok sikerességéről és a közösségekre tett hatásáról. Ezek az adatok továbbításra kerülnek a települések vezetőinek is, akik szintén naprakészek lehetnek a projekt előrehaladottságával kapcsolatban, a feldolgozott információknak köszönhetően.

Az adatokat az Agora Alapítvány dolgozói összevetik a kontroll települések sajátosságaival, valamint a pályázat elindulása előtt felvett, vagy lekért statisztikai adatokkal is, hogy minél pontosabb rálátás legyen a városokban lezajló változásokra, és arra, hogy hol és hogyan kellene megkezdeni a fejlesztéseket az adott településeken. Ezek az adatok jelentős szerepet játszanak a jövőbeli tevékenységek és jógyakorlatok alkalmazásában.

Projekt-kommunikáció és a tájékoztatás

Projekt-kommunikáció és a tájékoztatás

A Közösség Felemel! projekt lényeges eleme, hogy a potenciális felhasználók, azaz a már említett 4 település lakosai mindig naprakészek legyenek a pályázathoz kötődő új információkkal kapcsolatban. A tájékoztatásnak éppen ezért minden esetben közérthetőnek kell lennie, valamint mindenki számára elérhetőnek. Nem elegendő tehát, az információ papír alapon történő hirdetése, online módon is elérhetőnek kell lennie.

A pályázat keretein belül az Agora Alapítvány létrehozott egy Facebook oldalt, ahol a projekt eredményeiről, köztük a már megrendezett és a későbbiekben megrendezésre kerülő rendezvényekkel kapcsolatos információkról kaphatnak tájékoztatást az érdeklődők. Az oldal üzemeltetését az alapítvány tagjai látják el, valamint a releváns információk a települések honlapjain is megtalálhatók lesznek.

A projekt eredményeiről PR cikkek készültek, melyekből a célterület lakosai, szakemberei tájékozódhatnak a Közösség Felemel! projekt elért eredményeiről, megvalósult eseményeiről. E cikkekkel célunk, hogy a módszertan potenciális adaptálói is széles körben tájékoztatást kapjanak a kifejlesztett módszertanról, és a projekt szolgáltatásairól.

„A Közösség felemel” szakmai konferencia

„A Közösség felemel” szakmai konferencia

A szakmai konferencia keretein belül, A közösség felemel! – „Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése” pályázatban résztvevő települések, valamint az Agora Alapítvány képviselői, szakmai megvalósítói, a projekt eredményeinek potenciális adaptálói egyaránt jelen voltak. A konferencia előadásai során bemutatásra kerültek a projekt eddigi eredményei, a projektbe bevont településeken megvalósított szolgáltatások, településfejlesztési célú rendezvények, illetve Bordány, Deszk, Sarkad és Vésztő településeken szerzett tapasztalatai a módszertan kapcsán. A külföldi résztvevők és a településfejlesztési szakemberek tájékoztatása alapján a megvalósítás alatt álló projekt részeredményeit össze lehetett vetni más projektek tapasztalataival, külföldi jógyakorlatokkal; más régiók településfejlesztési sikereivel és kudarcaival.

A konferencia előadásai során hangsúlyozásra került az EFOP-5.2.1-17 projekt keretében kifejlesztendő második szolgáltatás, melynek célja a helyi, közösségért tenni akaró fiatalok és a családosok megszólítása, szemléletformálása. A konferencia résztvevői megállapították, hogy az egyes települések fejlődésének és a lakosok megtartásának kulcsa a helyi közösség erősítése, a helyi lakosság bevonása a települési döntéshozatalba. A Közösség Felemel! projekt keretében szervezett programok segítséget nyújtanak jógyakorlatok elterjesztésében, és a közösségi élet erősítésében.

A konferencia keretein belül bemutatásra került „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” elnevezésű projekt is, melynek célja a közösségi aktivitás erősítése a bevont településeken, valamint a kulturális intézmények és a lakosok közötti kapcsolat mélyítése, a városok fejlesztésének érdekében.

2. Esetmegbeszélés: eredmények, lehetőségek

2. Esetmegbeszélés: eredmények, lehetőségek

A második esetmegbeszélésen konkrét javaslatok megfogalmazása alapján határozták meg a résztvevők A közösség felemel! projekt elkövetkező feladatait, és hogy e tevékenységek miként szolgálják a településfejlesztés eredményeit. Itt név szerint kerültek összefoglalásra a bevont/segítő szervezetek és személyek, és az általuk eddig elvégzett feladatok, illetve a felmerülő kérdések.

Megbeszélésre kerültek továbbá, az EFOP-5.2.1 projekt keretében kifejlesztendő módszertan adaptálásának lehetőségei, az érdeklődő települések és szervezetek projekthez való kapcsolódási lehetősége.

A szolgáltatók tájékoztatása alapján az esetmegbeszélés során részletesen megvizsgálásra és megbeszélésre került a „Cselekvő Közösségek” nevű projekt, melynek céljai hasonlóak az AGORA Alapítvány által megvalósítandó EFOP-5.2.1 projektéhez. Részletesen megvitatásra kerültek a Cselekvő Közösségek EFOP-1.3.1 projekt helyi mentorainak tapasztalatai és az érintett településeken/régióban megvalósított projekt-eredmények.

Az esetmegbeszélés eredményeként a résztvevők megállapították, hogy célszerű településenként kiválasztani/létrehozni egy olyan csoportot, ami a projekt fennmaradó 3 éves időszakában rendszeresen elérhető, a projekt megvalósításba bevonható. Másrészről a hasonló témában a projekt célterületén megvalósított projektek eredményeit célszerű elemezni – fontos, hogy korábban (más projekt keretében) feltett kérdéseket ne tegyünk fel a helyi szereplőknek, vagy csak azokra a részleteire kérdezzünk rá, melyek saját projektünk szempontjából kiemelten fontosak, illetve az elmúlt időszakban megváltoztak a környezeti tényezői.

1. Esetmegbeszélés: értékelés, tapasztalatok

1. Esetmegbeszélés: értékelés, tapasztalatok

Az esetmegbeszélés folyamán történik az eddig megrendezett programok és események tapasztalatait beszélték meg a Közösség Felemel! projekt szakmai megvalósítói és a szolgáltatók képviselői, valamint az ezekkel kapcsolatos új ötletek és javaslatok véleményezésére használták e projekt-rendezvényt. Az eddigi csapatépítő rendezvények pozitív hatással voltak a projekt alakulására, ugyanis minden településen örömmel fogadták a fejlesztések ötletét. A szakmai vezető tájékoztatása alapján a résztvevők naprakész információkat kaptak a projekt keretében készült településfejlesztési módszertan hátterével, az összegyűjtött jó gyakorlatokkal kapcsolatban, valamint az egyes településeken a szolgáltatók által végzett tevékenységekhez kapcsolódó lehetséges projekt-tevékenységek összefoglalása szintén az esetmegbeszélés folyamán történt meg.

Az 1. mérföldkő óta fontos előrelépések történtek a projekt kapcsán. Az egyik ilyen, hogy elkészültek a jó gyakorlatokat tartalmazó kiadványok, melyek többek között a jelenlegi és leendő partner személyek és szervezetek között kerül majd kiosztásra.

Összefoglalásra kerültek a következő időszak feladatai – pl. családosok számára családi mentor szolgáltatás tartalma, illetve a kisgyermekeknek szánt programokkal, vagy baba-mama klubokkal kapcsolatos projekt-lehetőségek, valamint a fiatalok esetén a munkavállaláshoz, helyi munkaerő-piaci igényekhez segítséget nyújtó előadások, melyek a pályaválasztásban támogatják a helyi ifjúságot.

2. Kompetenciafejlesztő tréning: timing, problémakezelés

2. Kompetenciafejlesztő tréning: timing, problémakezelés

A második kompetenciafejlesztő tréning során a projekt szakmai megvalósítói pontos időrendi tervezetet készítettek a további feladatokról, hogy azokkal, lehetőség szerint pontosan követve, könnyebben és gyorsabban be lehessen tartani a mérföldkőre jellemző határidőket, valamint a szervezett rendezvényekre is időben fel lehessen készülni. Az időmenedzsment lényege, hogy a résztvevők ne vesszenek el a feladatokban, mindig naprakészek legyenek az információkkal kapcsolatban.

Az eddigi projekt-tevékenységek kapcsán felmerült egy olyan probléma, ami azon lakosokkal kapcsolatos, akik nem szeretnék fejleszteni a települést, és e miatt a projekttel és a projekt-megvalósítókkal szemben zárkózottak, esetenként ellenségesek. Az ilyen esetekben azonban a szervezet tagjainak szintén nyugodtnak kell maradnia, nem szabad, hogy letörje őket a negatív vélemény, ilyenkor hasznos, ha felelevenítésre kerül, hogy mit is képvisel a projekt, miért van rá szükség. Illetve a kompetenciafejlesztés során a résztvevők tájékoztatást kaptak, hogy a személyes jellemzők figyelembevételével hogyan lehet a projekt célcsoportjának figyelmét felkelteni, az egyes személyiség-típusoknak mik a főbb motivációi.

1.Kompetenciafejlesztő tréning: céltudatosság, kapcsolatépítés

1.Kompetenciafejlesztő tréning: céltudatosság, kapcsolatépítés

A közösség felemel! – „Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése” projekt keretein belül megrendezett 2019. évi első kompetenciafejlesztő tréningen, az Agora Alapítvány tagjai azokat a készségeket sajátíthatták el, gyakorolhatták be, melyek ahhoz szükségesek, hogy jobban át tudják adni a projekt céljait, valamint könnyebben fel tudják venni a kapcsolatot a partner szervezetekkel és a potenciális adaptálókkal.

Ehhez elengedhetetlen volt a korábbi tapasztalatokat összefoglalni, elemezni, és megtalálni azokat a sajátosságokat, melyek leginkább jellemzőek az adott településekre. A tagok megtanulták, hogyan kell megszólítani a szervezeteket, valamint a célcsoportokat, azaz főként a fiatalokat és családosokat. A pályázat céljairól rövid összefoglaló készült, mellyel érdemes minden tagnak tisztában lennie.

6. műhelymunka: Értékelő feladatok

6. műhelymunka: Értékelő feladatok

Az Alapítvány kulcsszereplői az utolsó 2019-es műhelymunka alkalmával összefoglalták az eddig történteket:

  • A tavalyi évben készült kiadványok (Sikeres települések, módszertan) elkészültek, és az érintett települések, lokális civil szervezetek és érdeklődő magánszemélyek számára kiosztásra kerültek. Azok, akik átvették a jógyakorlat gyűjteményt, vagy gyűjteményeket, aláírásukkal igazolták azt.
  • Folyamatos a kapcsolattartás a projektmegvalósítás által érintett négy település, név szerint: Bordány, Deszk, Sarkad és Vésztő, vezetőivel és civil szervezeteivel, akikkel egyre szélesebb körben sikerül megismertetni a pályázat céljait, eddigi elért eredményeit.
  • Kitöltésre került az előzetesen tervezett mennyiségű kérdőív (rövidebb és hosszabb verziók), melyekből a szervezet visszajelzést kapott a városokban uralkodó sajátosságokról, valamint arról, hogy a hogyan értékelik a helyi lakosok településeiket, melyek a fejlesztendő területek.
  • Pontosodott az elsődleges célcsoportok megszólításának stratégiája, a releváns helyi rendezvények, a projekthez kapcsolódó személyek és szervezetek köre. A szakmai megvalósítók javaslatokat fogalmaztak meg arról, hogy hogyan érdemes növelni az összefogás, összetartás tudatosságát az egyes közösségekben.

5. műhelymunka: kérdőívek kiértékelése, monitoring

5. műhelymunka: kérdőívek kiértékelése, monitoring

2019. év 5. műhelymunkán a projekttel érintett települések rendezvényein kitöltött kérdőívek kiértékelése, a projekt monitoring-tevékenysége volt a fő téma. A kérdőívek kiértékelése során előzetesen látható, hogy a helyi lakosok többsége az oktatásban, az utak minőségében és a közbiztonságban látja a szükséges fejlesztési irányokat. A következő időszakban e területek konkrét fejlesztési lehetőségeit és a közösség kapcsolódási lehetőségeit kell vizsgálnunk.

A közbiztonság növelése nagyban hozzájárulhat a lakosok helyben maradásához, hiszen nem kell tartani a személy-, és vagyoni sérelmektől. Az oktatás érdekében, plusz előadásokat, képzéseket lehet tartani, akár már kisiskolásoknak is, melyek a figyelemfelkeltésre, tapasztalatszerzésre orientálódnának. Az utak minőségének javítása kapcsán kérdéses a helyi közösség, helyi lakosok kapcsolódási lehetősége.