Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

A társadalmi kommunikáció segíti a kistelepülések fejlődését

A társadalmi kommunikáció segíti a kistelepülések fejlődését

Számos település sikerének titka, hogy aktív közösségek alkotják, melyek támogatják a fejlődését és a településsel kapcsolatos döntéshozatalba a lakosokat is bevonják. A sikeres településfejlesztéshez és közösségépítéshez pedig elengedhetetlen a tájékoztatás és a szemléletformálás, melynek fontos eszköze a kommunikáció. 

Egy egyedülálló kezdeményezés, a Közösség felemel! című projekt többek közt azt kívánja bemutatni, hogy egy település sikerének kulcsa az erős közösségben rejlik. Az EU által támogatott, EFOP-5.2.1 konstrukcióban, az AGORA Alapítvány a Társadalomkutatásért által megvalósuló projekt célja, hogy a magyarországi sikeres települések településfejlesztési jógyakorlataira alapozva kialakuljon egy modell, aminek segítségével más települések is a sikeres fejlesztések útjára léphetnek. Emellett a projekt célja a települések közösségének építése, erősítése annak érdekében, hogy a lakosság minél aktívabban részt vegyen a közösségi életben.

A Közösség felemel! projekt során a társadalmi célú és a közösségi kommunikációnak fontos szerepe van. Elsősorban felhívja a figyelmet a települések leszakadására, másodsorban megismerteti a projekt céljait és tevékenységét az érintettekkel, harmadsorban megoldási javaslatokat kínál a települések és a közösségek problémáira, továbbá cselekvésre ösztönzi a célcsoport tagjait, hogy ők is tegyenek a településért a közösségért.

A társadalmi célú és a közösségi kommunikáció egyik hatékony eszköze az online terjesztett audiovizuális tartalmak készítése, mert ezek egyre több ember által elérhetőek a közösségi felületeken és könnyen befogadhatóvá teszik az üzeneteket.  A Közösség felemel! projektben ezért számos, a társadalom számára a médiában és online is elérhető oktató és szemléletformáló tartalom került publikálásra, melyek felhívják a figyelmet a leszakadó települések problémáira,  megoldási javaslatot kínálnak rájuk és cselekvésre ösztönzik a társadalom tagjait. 

Online felületeken elérhető a “A siker titka vidéken” című, 20 részes kisfilm sorozat, mely sikeres és követendő vidéki közösségi kezdeményezéseket mutat be. A kisfilmek bizonyítják, hogy a közösség erejével az önkormányzatok, a helyi termelők, a kézművesek, a hagyományőrzéssel, a kultúrával foglalkozó vidéki emberek is sikereket tudnak elérni, ezáltal felemelve településüket is. A Közösség felemel projektben társadalmi célú reklámfilmek is publikálásra kerültek, melyek célja a minél szélesebb körű tájékoztatás arról, hogy a leszakadó településeknek milyen lehetőségeik vannak a hátrányos helyzetből való kitörésre, milyen eszközök és módszertan áll már rendelkezésre a projektben, melyek ingyenesen igénybe vehetőek és segíthetik őket. Ilyen eszköz például a ’73 sikeres magyar falu” című kiadvány, mely egy jógyakorlat gyűjtemény bizonyítottan sikeres magyar településekről. A könyv olyan jól kidolgozott településfejlesztési lehetőségeket mutat be, melyek széles körben alkalmazhatók más kistelepülések számára is. 

A kommunikáció során elengedhetetlen, hogy az elsődleges társadalmi üzenet köré épüljön a tartalom és annak befogadhatóságát segítse. A Közösség felemel! projekt kisfilmjei mind azt támasztják alá, hogy egy település akkor lehet sikeres, ha erős közösségek alkotják, ezért ösztönözni kell a társadalom tagjait a közösségépítésre és az aktív közösségi életre. A projekt mindehhez biztosítja a szükséges módszertant és eszközöket is, hiszen az egyedülállóan kifejlesztett települési jógyakorlatokon alapuló településfejlesztési modell segíthet abban, hogy a kistelepülések kikerülhessenek a leszakadó státuszból és sikeressé válhassanak.

A Közösség felemel! projekt keretében többek közt egy társadalmi felzárkóztatási-,  és családi szolgáltatási terv alapján  számos szakmai program zajlik a projekt-településeken: Bordányban, Deszken, Sarkadon és Vésztőn. A program pozitív hatásainak és településfejlesztési eredményeinek igazolása után cél a településfejlesztési módszertan eredményeinek elterjesztése, az érdeklődők számára történő adaptáció támogatása.

A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.

Mi a siker titka vidéken?

Mi a siker titka vidéken?

Egy település akkor lehet sikeres, ha a lakosság erős közösségként működik és a településsel kapcsolatos döntéshozatalba lakosokat is bevonják.

Vésztő egy új, innovatív településfejlesztési modell segítségével léphet a sikeres települések útjára. A modellt az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért fejlesztette ki Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 pályázat és a Közösség felemel! projekt keretében. Alapját az szolgáltatja, hogy magyarországi sikeres települések településfejlesztéseit különböző szempontok alapján kielemzik és ebből kialakul egy jógyakorlat, ami összefoglalja a sikerkritériumokat. A jógyakorlatokat követve és a program egyéb közösségépítő szolgáltatásainak köszönhetően megindul a település fejlődése.

Hogyan képes a város közösségének ereje felvirágoztatni Vésztőt?

A siker kulcsa a lakosság bevonása a fejlesztési döntésekbe. A sikeres települések tapasztalataiból kiderül, hogy a közösségi döntéshozás rendkívül fontos egy település társadalmi-gazdasági felemelkedése szempontjából. A Közösség felemel! projekt célja, hogy aktívan bevonja a vésztői lakosságot és a helyi közösségeket Vésztő városfejlesztési előkészületeibe, a véleményükre alapozva határozza meg a fejlesztési irányvonalakat. A döntésekhez a lehető legtöbb információt, jógyakorlatot biztosítja a döntéshozóknak. Ezáltal biztosan olyan hasznos és szükséges beruházások valósulnak meg, melyek a lakosság számára is értékesek.

Mit tehet a vésztői lakos, hogy segítse városa fellendülését?

          Egy erős közösség hegyeket képes megmozgatni, így a legfontosabb, hogy a lakosok segítsék a helyi közösségi csoportok létrehozását, legyen az cél mentén szerveződő, vagy akár kismamák, nyugdíjasok, fiatalok kezdeményezései. Fontos, hogy ezeknek aktív tagjaivá is váljanak.

          Fontos, hogy a lakosság aktívan vegyen részt a városfejlesztési döntéshozatalban. Ennek egyik módja, hogy a projekt keretében szervezett workshopokon, egyeztetéseken elmondják véleményüket, javaslataikat a település jelenlegi helyzetével és jövőbeni lehetőségeivel kapcsolatban.

          A városi programokon és a projekt keretében szervezett egyéb események való aktív lakossági részvétel kiváló lehetőség, hogy a település lakói megismerjék egymást, kapcsolatokat építsenek egymással, melyek segíthetik a saját és a településük fejlődését is.

Számos település már jó példával jár elől.

A projekt keretében felállított jógyakorlati modellben sok hasznos példa található. Az 58 település közül kiemelendő például, hogy Újlenygyelben, Lövőpetriben, Cákon, Dágon, Csőváron sikeres beruházások valósultak meg a közösségi terek fejlesztésre, vagy közösségépítő programokra, mert tudják, hogy ez hozzájárul a közösségük erősödéséhez, ami a település sikerének kulcsa. Vannak, ahol élen járnak a közösségeik aktivizálásának fejlesztésében, ilyenek például Szederkény, Etyek, Tarpa. Ezeken a helyeken az erős közösség viszi sikerre a települést. A dél-alföldi régióból pedig kiemelendő Ruzsa, mely egy hátrányos helyzetű községből lett igazán vonzó település, melyet következetes egymásra épülő fejlesztésekkel és a közössége aktivizálásán keresztül ért el.

Most Ön is részt vehet Vésztő fejlődésének elősegítésében. Tegyünk együtt egy sikeres városért!Egy innovatív településfejlesztési módszer, a közösségépítés és a közösség bevonása a döntéshozatalba, mely kulcs lehet a település fejlődéséhez. A Közösség felemel! projekt többek közt oktatófilmekkel is segíti a települések gazdasági és társadalmi felzárkóztatását. 

A Közösség felemel! projekt keretében egy innovatív településfejlesztési modell kidolgozása és dél- alföldi településeken történő tesztelése valósul meg. Az EU által támogatott  és az AGORA Alapítvány a Társadalomkutatásért által működtetett projekt a már sikeres települések jógyakorlataira, a közösségi döntéshozatal fontosságára és a közösség összetartó, építő erejére alapozva segíti a települések fejlődését.

A projekt  egyik fontos célja a tudásátadás, melynek keretében oktatófilmek is készültek. Ezek segíthetik a hátrányos helyzetű települések, a szakemberek és az érdeklődők számára a település- és vidékfejlesztési ismeretek elsajátítását és megismertetik őket egy innovatív fejlesztési módszerrel is. A 6 darab közérthető formában, infografikákkal színesített oktatófilmben a vidék helyzetétől egészen a fejlődési lehetőségekig és a stratégiai kérdésekig számos téma bemutatásra kerül, gyakorlati tanácsokkal kísérve.
Az oktatóvideók a laikusok számára is nagyon hasznosak, hiszen a fundamentumoktól épülnek fel, vidék fogalomkörétől indulva a fejlesztési megoldásokig. A tájékoztató anyag részletesen kiterjed a közösségfejlesztés témakörére és az ehhez használható Canvas modell használatának bemutatására, mely egy adott probléma megoldását segíti a közösségen belül. Akár összetett és apró feladatok megoldására is használható a foglalkoztatási programtól egy falunap megszervezéséig. Azáltal segít,hogy számba veszi és rendszerezi a célcsoportokat, a  támogatókat, a megoldási lehetőségeket, az egyediségeket, az értékajánlatokat, a kommunikációs csatornákat, az erőforrásokat stb. Ugyanígy a videókban található az a 8 fő pont, amit mindenkinek át kell gondolni, ha fejleszteni szerené a települését, vagy közösségét. Ilyen vizsgálandó területek a környezeti tényezők, a személyes, politikai, szociális, financiális, kulturális és  intellektuális jólét. 

 

A Közösség felemel! projekt oktatóvideói bemutatják a vidékfejlesztés céljait, eszközeit, helyi közösségek helyzetét és szerepét. Hiszen ezek megerősítése sok minden más mellett az egyik legfontosabb eleme annak, hogy felülkerekedjünk a hazánkban nagy mértékű város vidék megosztáson és a vidék kitettségét csökkentsük. Ennek megvan minden lehetősége, ha a helyi társadalmak ehhez az eszközöket is megkapják. Egy ilyen eszköz lehet a Közösség felemel! projekt által kifejlesztett településfejlesztési modell, melynek tesztelése a projekt keretében történik Bordány, Deszk, Sarkad és Vésztő településeken.

Az innovatív településfejlesztési modell használata által a projekt eredményeként javulást szeretnének tapasztalni a helyi társadalom lakóhelyéhez való ragaszkodásában, a társadalmi aktivitás mértékében, különösen ami a fiatalokat és a alacsonyabb jövedelműeket érinti. Ehhez szükséges, hogy a kiválasztott dél-alföldi településeken a helyi társadalom tagjai aktívan részt vegyenek az átlátható településfejlesztési elképzelések megvalósításában és meginduljon egy valódi helyi közösség kialakítása. 

A Közösség felemel! projekt során elkészített oktatóvideók megtekinthetők a projekt weboldalán: www.agoraresearch.hu.

A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.Erre keresi a választ a Közösség felemel projekt! mely többek közt olyan kistelepülési sikertörténeteket mutat be, melyek a közösség ereje által váltak követendő jógyakorlattá a vidéken élők, vagy újrakezdők számára.

Egy Magyarországon egyedülálló településfejlesztési modellt dolgozott ki az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért, egy az EU által támogatott, EFOP-5.2.1 pályázat finanszírozásának köszönhetően. A Közösség felemel! című projektnek már az elnevezése is sugallja, hogy célja sikeres jógyakorlatokra és a települések közösségeinek véleményére alapozva, valamint az ő segítségükkel elkészíteni olyan településfejlesztési koncepciókat, melyek fellendíthetik a leszakadó kistelepüléseket. A projekt keretében kidolgozásra került számos olyan tudásátadást segítő ismertető anyag, mely a településeknek és a közösségeknek is segíthet a fejlesztési elképzeléseik megvalósításában. 

A ’73 sikeres magyar falu” című kiadvány egy jógyakorlat gyűjtemény, mely bizonyítottan sikeres magyar települések példáján keresztül szeretne településfejlesztési alternatívákat felmutatni a leszakadó kistelepülések számára. A könyvben olyan települések fejlesztéseinek bemutatása található, melyek széles körben alkalmazhatók máshol is jól hasznosíthatók és kiváló gyakorlati példák. Egy-egy település profilja tartalmazza a település helyzetének tömör, a lényegi településfejlesztési elemekben rejlő lehetőségre fókuszáló összefoglalóját, az egyes kiemelt fejlesztési eszközöket és gyakorlatokat és a gyakorlat szakértői, a konkrét példától elvonatkoztatott általános értékelését, követési lehetőségeit. A kiadvány online is elérhető az www.agoraresearch.hu oldalon.

“A siker titka vidéken” című, videómegosztó platformokra készült  kisfilm sorozat 20 részben mutat be igazán kiemelkedő hazai vidéki közösségi kezdeményezéseket, sikertörténeteket. A kisfilmekben bemutatott hazai jógyakorlatok igazán inspirálóan hatnak azok számára, akik szeretnének közösséget, vagy vállalkozást építeni egy kistelepülésen. Találhatnak benne inspirációt azon települések, ahol az önkormányzat, vagy vallási felekezet szeretne fejlesztést végrehajtani, vannak jógyakorlatok a közösségi mezőgazdálkodással való kitörésre és a helyi termék előállításra, valamint számos példa arra, hogy a tradíciók felelevenítése és a kultúra is jelenthet olyan kitörési pontot, melyek a közösség segítségével sikerre vihetnek kezdeményezéseket vidéken is. A Siker titka vidéken kisfilm-sorozat megtekinthető az Agora Alapítvány videomegosztó csatornáján: www.youtube.com/@agoraalapitvany

A Közösség felemel! projekt feladata egy településfejlesztést támogató innovációs modell kidolgozása. Ennek része többek közt hogy bemutasson sikeres települési közösségépítő és fejlődést elősegítő kezdeményezéseket, ezáltal ösztönözze a társadalom tagjait, hogy aktívan vegyenek részt hasonló kezdeményezések megvalósításában, a helyi közösségek kialakításában. 

A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.

Oktatófilmek segítik a településfejlesztést

Oktatófilmek segítik a településfejlesztést

Egy település akkor lehet sikeres, ha a lakosság erős közösségként működik és a településsel kapcsolatos döntéshozatalba lakosokat is bevonják.

Vésztő egy új, innovatív településfejlesztési modell segítségével léphet a sikeres települések útjára. A modellt az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért fejlesztette ki Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 pályázat és a Közösség felemel! projekt keretében. Alapját az szolgáltatja, hogy magyarországi sikeres települések településfejlesztéseit különböző szempontok alapján kielemzik és ebből kialakul egy jógyakorlat, ami összefoglalja a sikerkritériumokat. A jógyakorlatokat követve és a program egyéb közösségépítő szolgáltatásainak köszönhetően megindul a település fejlődése.

Hogyan képes a város közösségének ereje felvirágoztatni Vésztőt?

A siker kulcsa a lakosság bevonása a fejlesztési döntésekbe. A sikeres települések tapasztalataiból kiderül, hogy a közösségi döntéshozás rendkívül fontos egy település társadalmi-gazdasági felemelkedése szempontjából. A Közösség felemel! projekt célja, hogy aktívan bevonja a vésztői lakosságot és a helyi közösségeket Vésztő városfejlesztési előkészületeibe, a véleményükre alapozva határozza meg a fejlesztési irányvonalakat. A döntésekhez a lehető legtöbb információt, jógyakorlatot biztosítja a döntéshozóknak. Ezáltal biztosan olyan hasznos és szükséges beruházások valósulnak meg, melyek a lakosság számára is értékesek.

Mit tehet a vésztői lakos, hogy segítse városa fellendülését?

          Egy erős közösség hegyeket képes megmozgatni, így a legfontosabb, hogy a lakosok segítsék a helyi közösségi csoportok létrehozását, legyen az cél mentén szerveződő, vagy akár kismamák, nyugdíjasok, fiatalok kezdeményezései. Fontos, hogy ezeknek aktív tagjaivá is váljanak.

          Fontos, hogy a lakosság aktívan vegyen részt a városfejlesztési döntéshozatalban. Ennek egyik módja, hogy a projekt keretében szervezett workshopokon, egyeztetéseken elmondják véleményüket, javaslataikat a település jelenlegi helyzetével és jövőbeni lehetőségeivel kapcsolatban.

          A városi programokon és a projekt keretében szervezett egyéb események való aktív lakossági részvétel kiváló lehetőség, hogy a település lakói megismerjék egymást, kapcsolatokat építsenek egymással, melyek segíthetik a saját és a településük fejlődését is.

Számos település már jó példával jár elől.

A projekt keretében felállított jógyakorlati modellben sok hasznos példa található. Az 58 település közül kiemelendő például, hogy Újlenygyelben, Lövőpetriben, Cákon, Dágon, Csőváron sikeres beruházások valósultak meg a közösségi terek fejlesztésre, vagy közösségépítő programokra, mert tudják, hogy ez hozzájárul a közösségük erősödéséhez, ami a település sikerének kulcsa. Vannak, ahol élen járnak a közösségeik aktivizálásának fejlesztésében, ilyenek például Szederkény, Etyek, Tarpa. Ezeken a helyeken az erős közösség viszi sikerre a települést. A dél-alföldi régióból pedig kiemelendő Ruzsa, mely egy hátrányos helyzetű községből lett igazán vonzó település, melyet következetes egymásra épülő fejlesztésekkel és a közössége aktivizálásán keresztül ért el.

Most Ön is részt vehet Vésztő fejlődésének elősegítésében. Tegyünk együtt egy sikeres városért!Egy innovatív településfejlesztési módszer, a közösségépítés és a közösség bevonása a döntéshozatalba, mely kulcs lehet a település fejlődéséhez. A Közösség felemel! projekt többek közt oktatófilmekkel is segíti a települések gazdasági és társadalmi felzárkóztatását. 

A Közösség felemel! projekt keretében egy innovatív településfejlesztési modell kidolgozása és dél- alföldi településeken történő tesztelése valósul meg. Az EU által támogatott  és az AGORA Alapítvány a Társadalomkutatásért által működtetett projekt a már sikeres települések jógyakorlataira, a közösségi döntéshozatal fontosságára és a közösség összetartó, építő erejére alapozva segíti a települések fejlődését.

A projekt  egyik fontos célja a tudásátadás, melynek keretében oktatófilmek is készültek. Ezek segíthetik a hátrányos helyzetű települések, a szakemberek és az érdeklődők számára a település- és vidékfejlesztési ismeretek elsajátítását és megismertetik őket egy innovatív fejlesztési módszerrel is. A 6 darab közérthető formában, infografikákkal színesített oktatófilmben a vidék helyzetétől egészen a fejlődési lehetőségekig és a stratégiai kérdésekig számos téma bemutatásra kerül, gyakorlati tanácsokkal kísérve.
Az oktatóvideók a laikusok számára is nagyon hasznosak, hiszen a fundamentumoktól épülnek fel, vidék fogalomkörétől indulva a fejlesztési megoldásokig. A tájékoztató anyag részletesen kiterjed a közösségfejlesztés témakörére és az ehhez használható Canvas modell használatának bemutatására, mely egy adott probléma megoldását segíti a közösségen belül. Akár összetett és apró feladatok megoldására is használható a foglalkoztatási programtól egy falunap megszervezéséig. Azáltal segít,hogy számba veszi és rendszerezi a célcsoportokat, a  támogatókat, a megoldási lehetőségeket, az egyediségeket, az értékajánlatokat, a kommunikációs csatornákat, az erőforrásokat stb. Ugyanígy a videókban található az a 8 fő pont, amit mindenkinek át kell gondolni, ha fejleszteni szerené a települését, vagy közösségét. Ilyen vizsgálandó területek a környezeti tényezők, a személyes, politikai, szociális, financiális, kulturális és  intellektuális jólét. 

 

A Közösség felemel! projekt oktatóvideói bemutatják a vidékfejlesztés céljait, eszközeit, helyi közösségek helyzetét és szerepét. Hiszen ezek megerősítése sok minden más mellett az egyik legfontosabb eleme annak, hogy felülkerekedjünk a hazánkban nagy mértékű város vidék megosztáson és a vidék kitettségét csökkentsük. Ennek megvan minden lehetősége, ha a helyi társadalmak ehhez az eszközöket is megkapják. Egy ilyen eszköz lehet a Közösség felemel! projekt által kifejlesztett településfejlesztési modell, melynek tesztelése a projekt keretében történik Bordány, Deszk, Sarkad és Vésztő településeken.

Az innovatív településfejlesztési modell használata által a projekt eredményeként javulást szeretnének tapasztalni a helyi társadalom lakóhelyéhez való ragaszkodásában, a társadalmi aktivitás mértékében, különösen ami a fiatalokat és a alacsonyabb jövedelműeket érinti. Ehhez szükséges, hogy a kiválasztott dél-alföldi településeken a helyi társadalom tagjai aktívan részt vegyenek az átlátható településfejlesztési elképzelések megvalósításában és meginduljon egy valódi helyi közösség kialakítása. 

A Közösség felemel! projekt során elkészített oktatóvideók megtekinthetők a projekt weboldalán: www.agoraresearch.hu.

A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.

Vésztő sikerének egyik kulcsa a közösség ereje! Önre is szükségünk van!

Vésztő sikerének egyik kulcsa a közösség ereje! Önre is szükségünk van!

Egy település akkor lehet sikeres, ha a lakosság erős közösségként működik és a településsel kapcsolatos döntéshozatalba lakosokat is bevonják.

Vésztő egy új, innovatív településfejlesztési modell segítségével léphet a sikeres települések útjára. A modellt az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért fejlesztette ki Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 pályázat és a Közösség felemel! projekt keretében. Alapját az szolgáltatja, hogy magyarországi sikeres települések településfejlesztéseit különböző szempontok alapján kielemzik és ebből kialakul egy jógyakorlat, ami összefoglalja a sikerkritériumokat. A jógyakorlatokat követve és a program egyéb közösségépítő szolgáltatásainak köszönhetően megindul a település fejlődése.

Hogyan képes a város közösségének ereje felvirágoztatni Vésztőt?

A siker kulcsa a lakosság bevonása a fejlesztési döntésekbe. A sikeres települések tapasztalataiból kiderül, hogy a közösségi döntéshozás rendkívül fontos egy település társadalmi-gazdasági felemelkedése szempontjából. A Közösség felemel! projekt célja, hogy aktívan bevonja a vésztői lakosságot és a helyi közösségeket Vésztő városfejlesztési előkészületeibe, a véleményükre alapozva határozza meg a fejlesztési irányvonalakat. A döntésekhez a lehető legtöbb információt, jógyakorlatot biztosítja a döntéshozóknak. Ezáltal biztosan olyan hasznos és szükséges beruházások valósulnak meg, melyek a lakosság számára is értékesek.

Mit tehet a vésztői lakos, hogy segítse városa fellendülését?

          Egy erős közösség hegyeket képes megmozgatni, így a legfontosabb, hogy a lakosok segítsék a helyi közösségi csoportok létrehozását, legyen az cél mentén szerveződő, vagy akár kismamák, nyugdíjasok, fiatalok kezdeményezései. Fontos, hogy ezeknek aktív tagjaivá is váljanak.

          Fontos, hogy a lakosság aktívan vegyen részt a városfejlesztési döntéshozatalban. Ennek egyik módja, hogy a projekt keretében szervezett workshopokon, egyeztetéseken elmondják véleményüket, javaslataikat a település jelenlegi helyzetével és jövőbeni lehetőségeivel kapcsolatban.

          A városi programokon és a projekt keretében szervezett egyéb események való aktív lakossági részvétel kiváló lehetőség, hogy a település lakói megismerjék egymást, kapcsolatokat építsenek egymással, melyek segíthetik a saját és a településük fejlődését is.

Számos település már jó példával jár elől.

A projekt keretében felállított jógyakorlati modellben sok hasznos példa található. Az 58 település közül kiemelendő például, hogy Újlenygyelben, Lövőpetriben, Cákon, Dágon, Csőváron sikeres beruházások valósultak meg a közösségi terek fejlesztésre, vagy közösségépítő programokra, mert tudják, hogy ez hozzájárul a közösségük erősödéséhez, ami a település sikerének kulcsa. Vannak, ahol élen járnak a közösségeik aktivizálásának fejlesztésében, ilyenek például Szederkény, Etyek, Tarpa. Ezeken a helyeken az erős közösség viszi sikerre a települést. A dél-alföldi régióból pedig kiemelendő Ruzsa, mely egy hátrányos helyzetű községből lett igazán vonzó település, melyet következetes egymásra épülő fejlesztésekkel és a közössége aktivizálásán keresztül ért el.

Most Ön is részt vehet Vésztő fejlődésének elősegítésében. Tegyünk együtt egy sikeres városért!

Sarkad: Egy erős közösség sikeressé teszi a települést!

Sarkad: Egy erős közösség sikeressé teszi a települést!

Egy település akkor lehet sikeres, ha a lakosság erős közösségként működik és a településsel kapcsolatos döntéshozatalba lakosokat is bevonják.

Sarkad egy új, innovatív településfejlesztési modell segítségével léphet a sikeres települések útjára. A modellt az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért fejlesztette ki Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 pályázat és a Közösség felemel! projekt keretében. Alapját az szolgáltatja, hogy magyarországi sikeres települések településfejlesztéseit különböző szempontok alapján kielemzik és ebből kialakul egy jógyakorlat, ami összefoglalja a sikerkritériumokat. A jógyakorlatokat követve és a program egyéb közösségépítő szolgáltatásainak köszönhetően megindul a település fejlődése. 

Hogyan képes a közösség ereje felvirágoztatni Sarkadot?

A siker kulcsa a település közösségének bevonása a fejlesztési döntésekbe. A sikeres települések tapasztalataiból kiderül, hogy a közösségi döntéshozás rendkívül fontos egy település társadalmi-gazdasági felemelkedése szempontjából. A Közösség felemel! projekt célja, hogy aktívan bevonja a Sarkadi lakosságot és a helyi közösségeket Sarkad településfejlesztési előkészületeibe, a véleményükre alapozva határozza meg a fejlesztési irányvonalakat. A döntésekhez a lehető legtöbb információt, jógyakorlatot biztosítja a döntéshozóknak. Ezáltal biztosan olyan hasznos és szükséges beruházások valósulnak meg, melyek a sarkadi lakosság számára is értékesek.

Mit tehet egy a sarkadi lakos, hogy segítse települése fellendülését?

          Részvétel a közösségi életben: Egy erős közösség hegyeket képes megmozgatni, így a legfontosabb, hogy a lakosok segítsék a helyi közösségi csoportok létrehozását és tegyenek azért, hogy aktívan működjenek. Lehet a közösség valamilyen cél mentén szerveződő, vagy akár kismamák, nyugdíjasok, fiatalok kezdeményezései.

          Részvétel a döntéshozásban: Fontos, hogy a lakosság aktívan vegyen részt a projekt keretében szervezett workshopokon, egyeztetéseken, ahol elmondhatják véleményüket, javaslataikat Sarkad jelenlegi helyzetével és jövőbeni lehetőségeivel kapcsolatban.

          Részvétel a település életében: A városi programokon és a projekt keretében szervezett egyéb események való aktív lakossági részvétel kiváló lehetőség, hogy a település lakói megismerjék egymást, kapcsolatokat építsenek egymással, melyek segíthetik a saját és a településük fejlődését is.

Számos település már jó példával jár elől.

A jógyakorlati modellből néhány igazán említésre méltó. Újlenygyelben, Lövőpetriben, Cákon, Dágon, Csőváron sikeres beruházások valósultak meg a közösségi terek fejlesztésre, vagy közösségépítő programokra, mert tudják, hogy ez hozzájárul a közösség erősödéséhez, ami a település sikerének kulcsa. Van, ahol élen járnak a közösségeik aktivizálásának fejlesztésében, ilyenek például Szederkény, Etyek, Tarpa. Ezeken a helyeken az erős közösség viszi sikerre a települést. A dél-alföldi régióból pedig kiemelendő Ruzsa, mely egy hátrányos helyzetű községből lett igazán vonzó település, melyet következetes egymásra épülő fejlesztésekkel és a közössége aktivizálásán keresztül ért el.

 

Éljen a lehetőséggel, most Ön is aktív részese lehet Sarkad sikeres fejlődésének. Tegyünk érte közösen!

Projektmenedzsment beszámoló 2023 03

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése

Projekt azonosítószáma: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Időszak: 2023.03.01 – 2023.03.31.

Beszámoló:

A találkozó során a projektmenedzser tájékoztatta a jelenlévőket a még teljesítendő projektelemekről, ezek ütemezéséről a szakmai csapattal történt egyeztetés. A projektmenedzser és a szakmai csapat folyamatosan ellátja feladatát. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése folyamatos.

A mentorálási alkalmak szervezése folyamatos, a bevont célcsoport lemorzsolódása nem jellemző. A visszajelzések továbbra is pozitívak.

Célunk továbbra is a módszertan lehetséges adaptálóival és az EFOP-5.2.4 felhívás nyerteseivel is rendszeresebbé tenni a szakmai konzultációt.

A következő rendezvény előreláthatóan egy csapatépítő rendezvény lesz, majd ezt követően egy konferencia és egy újabb műhelymunka kerül megrendezésre. A műhelymunkák tervezetten gyakrabban kerülnek megrendezésre, mivel a szakmai teljesítés nyomon követésén túl a projekt zárásával kapcsolatos feladatok megbeszélésére is lehetőséget nyújt.

EFOP-5.2.1-17-2017-00012 projekt – A közösség felemel!

Projekt címe: A közösség felemel! – Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése
Projekt azonosítója: EFOP-5.2.1-17-2017-00012

Kedvezményezett neve: Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Az EFOP-5.2.1-17-2017-00012 kódszámú, A Közösség Felemel! című projektünk célja gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell kidolgozása. A projekt keretében kifejlesztett térségfejlesztési módszertant négy településen teszteljük, majd az eredményeket kontroll települések adataival összevetve teszteljük.
A Közösség Felemel! projekt keretében két szolgáltatás kerül kidolgozásra:
– az egyik a jó gyakorlatokra, korábbi projektek tapasztalataira épülő közgazdasági modell kidolgozása a  döntéshozatal támogatása érdekében,
– a másik az érintett településeken élő lakosság körében családi- és ifjúsági stressz-kezelő szolgáltatás nyújtása a társadalmi eredetű konfliktusok csökkentése és a közösségi életben való aktívabb részvétel érdekében.

Projekt összköltsége:    299 985 730 Ft
Támogatásintenzitás:    100%
A projekt megvalósításának kezdete: 2018.05.01.
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2023.07.29

Oktatófilmek

Videomegosztó-barát kisfilmek

Társdalmi célú reklámfilmek

EFOP-1.3.5-16 – Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével

EFOP-1.3.5-16-2016-00681

Az Agora Alapítvány társadalmi szerepvállalásának erősítése

 

Kedvezményezett neve: Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

 

A projekt címe: Az Agora Alapítvány társadalmi szerepvállalásának erősítése

 

A szerződött támogatás összege: 24 998 760

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

A projekt tartalma röviden:

 

Az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért célja, hogy hozzájáruljon a társadalmi változások kutatásához és az ilyen témájú társadalomkutatással foglalkozó szervezetek megalakulásához. Ezen felül segítse azok fenntarthatóságát és fejlesztését, úgy, hogy közben tevékenységével elősegíti mind a hazai, mind határon túli társadalomtudományi kutatásokkal foglalkozó szervezetek és intézmények vagy kutatói csoportok hálózatosodását, ezzel segítve a nemzeti integrációt. Továbbá hozzájárul hazai és határon túli kutatói csoportok és vállalkozások közötti együttműködéséhez, valamint tudástranszfer létrejöttéhez, ösztönözve a létrejött kapcsolatrendszerek fenntartását és hálózatosodást. Ezen túl célja még a kutatással foglalkozó fiatal hallgatók, kutatók támogatása érdekében lehetséges pályázatok és ösztöndíjak kiírása, valamint ezzel kapcsolatos kiadványok megjelentetése.

A társadalomtudományi és humántudományi kutatásaink eredményeit számos hazai és nemzetközi (romániai és vajdasági magyar) egyetemek, kutatóintézetek, szakmai szervezetek konferenciáin publikáljuk. Az elmúlt időszakban folyamatosan nyitottunk afelé, hogy az alkalmazott társadalomtudományok, vagy a közösségfejlesztés számára használható ismereteket nyújtsunk, részt vegyünk az alkalmazott társadalomtudományi módszerek fejlesztésében és a közösségfejlesztés hazai implementációjában. Az Alapítvány tagjai az elmúlt években foglalkoztak például migrációval kapcsolatos kutatásokkal, kisebbségiben levő társadalmi csoportok integrációjával.

Jelen pályázat három kiemelt célcsoportjai közé a fiatalok, a családok és az idős generáció tagjai tartoznak. Ehhez igazodva nyújt szervezetünk különböző programokat, foglalkozásokat, képzéseket, melyek célja a helyi közösségek építése, megerősítése és fejlesztése, valamint a helyi közösségi identitás megőrzése és erősítése valamint az önkéntességi hajlandóság ösztönzése. Ez a cél egybeesik a helyi régióban jelen levő kihívásokkal, mint például a fiatalok elvándorlásának csökkentése, és a helyi közösségek és társadalmi csoportok erősítése. A programok úgy kerülnek kialakításra, hogy lehetőleg minél több társadalmi csoportot érintsenek.

A program tartalmi része uniós direktíváktól kezdve, a helyi gasztronómián át az aktív állampolgárságig törekszik minden közösségre – és annak demokratikus életére nézve – releváns témakört lefedni, ugyanakkor egyidejűleg szeretnénk szabadidős tevékenységeket és rendezvényeket is megvalósítani, hogy a helyi közösségi életet revitalizáljuk.

Mindezen túl az aktív időskor, mint társadalmilag pozitív jelenség, valamint a családi életet érintő kérdések és foglalkozások is teret kapnak.

Kiemelt helyet kap a társadalmi esélyegyenlőség, valamint a fenntarthatóság is, a környezeti fenntarthatósággal együtt, azzal a céllal, hogy környezettudatos attitűdöt alakítsunk ki a résztvevőkben, amelyek hosszú távon nemcsak anyagilag, de társadalmilag is megtérülnek.

Szóban forgó programjainkat egészségtudatosságot ösztönző tevékenységekkel szeretnénk kiegészíteni, ami egyaránt jelenthet helytörténeti kirándulást a Tisza mentén, vagy akár biciklitúrát, valamint sportnapokat, amelyek ellentétben az oktatási intézmények sportnapjaival, szívesen látnak érdeklődőket minden korosztályból és társadalmi csoportból.

Ezen felül fontos szerep jut még a társadalmi integrációnak is, ami elengedhetetlen egy közösségi társadalomnak, hiszen a szolidaritás és az esélyegyenlőség nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ne csak egy jogszabályi környezet, mint elméleti háttér, legyen a hátrányosan érintett szereplőkre vonatkozóan, hanem a gyakorlati életben is érvényesüljön az egyenlőség elve mind a munkaerőpiacon, mind a hétköznapi életben.

Végül, de nem utolsó sorban, programjaink célja egyben kikapcsolódásra lehetőséget adni azoknak a fiataloknak, időseknek, vagy családosoknak, akiknek igénye van tevékenységeink bármelyikére.

A közösségi szellem és a közösségben való gondolkodás ma kifejezetten aktuális, amikor a közösségi média, valamint a városiasodás elvonta az egyén figyelmét azokról az értékekről, amelyek pénzben nem mérhetők. Ezen programok segítségével elérhető a pályázat célkitűzése, amely erősíti a résztvevőkben az önkéntességi hajlamot, fejleszti a helyi közösségeket, és a generációk együttműködésével megerősíti a társadalmi kohéziót. Az önkéntesek szerepvállalásukkal és önkéntes tevékenységükkel elősegítik a generációk közötti együttműködést, amely a területi és társadalmi kiegyenlítődést is elősegíti. Továbbá a résztvevők körében nő a szegénység és a hátrányhelyzetben élők iránti tolerancia, elfogadóbbakká válnak velük szembe, amely hosszú távon szintén a helyi társadalmat erősíti és integrálja.

 

A tervezett projekt során olyan tevékenységeket valósítunk meg, melyek egyaránt illeszkednek Szervezetünk fő tevékenységeihez és a Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjához (HEP), ugyanakkor a családok, fiatalok és az idősek igényeihez is. A projekt megtervezésekor kifejezetten figyelemmel voltunk arra, hogy tevékenységeinkkel hozzájáruljunk a helyi törekvésekhez, elősegítsük a HEPben megfogalmazott célok elérését. A projekt során a rendezvények és a foglalkozások keretében olyan coping stratégiákat adunk át a célcsoport számára, mely pozitív hatása várható, amely a helyi társadalmi kohézióra is pozitív multiplikátor hatást fejt ki. A projekt keretében megvalósuló programok hozzájárulnak a társadalmi egyenlőség, a társadalmi együttműködés fejlődéséhez és hozzájárul ahhoz is, hogy a projekt célcsoportjainak nehézségei csökkenjenek, hatékonyabban oldják meg a felmerülő problémákat, integrálódni tudjanak a helyi közösségekhez, továbbá a helyi közösség aktív, értékteremtő részesei legyenek

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.06.29.

 

A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00681

Ösztöndíj Pályázati Felhívás

KÖZLEMÉNY HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Határidő módosítás járványügyi veszélyhelyzet okán

Zárókonferencia meghívó EFOP-1.5.2-16-2017-00021

A Közösség felemel! projekt első mérföldköve

 

A Közösség felemel! projekt sikeresen eljutott a projektmegvalósítás során első mérföldkövéhez. 
 Megvalósultak a pályázatban rögzített szakmai vállalások, így benyújtásra került a kifizetési kérelem.
Az elmúlt időszakban a teljesség igénye nélkül megvalósult szolgáltatások és feladatok az alábbiak voltak:

• Innovatív szolgáltatások részletes kidolgozása: 
  – Hazai jógyakorlatok gyűjtése, Nemzetközi jógyakorlatok gyűjtése; 
  – Település szintű adatbázis építés; 
  – Közösségfejlesztési közgazdasági modell kidolgozása; 
  – Módszertan kidolgozása; 
  – Szolgáltatási tervek
• Szolgáltatások pilot tesztelése: 
  – Kérdőívezés és terepmunka; 
  – Módszertan gyakorlati tesztelése; 
  – Tesztelés hatásvizsgálata (visszacsatolás); 
  – Módszertan finomhangolása
• Együttműködés kialakítása helyi szervezetekkel (szakmai egyeztetések helyi szervezetekkel)
• Hálózatépítő workshopok, együttműködési terv kidolgozása
• Szakmai irányító csapat kialakítása (kompetenciafejlesztés a szakmai csapatnak, műhelymunka)
• Szolgáltatások monitoringrendszerének kialakítása
• A szakmai megvalósítók részére szóló kompetenciafejlesztések (oktatófilmek készítése, kompetenciafejlesztő tréningek, esetmegbeszélések)
• Családfejlesztési szakmai programok
• Csapatépítő és szabadidős program szervezése a célcsoport és a szakmai megvalósítók bevonásával
• Adaptációt elősegítő tevékenységek: 
  – Online és offline módszertani kiadvány;
  – Szolgáltatások szakmai anyagai;
  – Esélyegyenlőség biztosítása;
  – Könyvvizsgálat;
  – Projektmenedzsment;
  – Kötelező nyilvánosság;
  – Projekt adminisztráció

Műhelymunkák a projektmegvalósítók részére

A Közösség felemel! – „Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan a projekt megvalósításába bevont szereplők idén hat műhelymunka alkalmával ismerkedhettek meg a projekt céljaival, az érintett települések helyzetével, igényeivel.

A műhelymunkák megvalósításának célja továbbá, hogy a szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket irányító team és szakmai megvalósító csoport, valamint a megvalósításban résztvevők felkészüljenek a feladataikra, megszerezzék az innovatív településfejlesztési módszertanhoz kapcsolódó specifikus tudást, kompetenciákat.

E műhelymunkák során történik meg a tevékenységekkel kapcsolatos folyamatos tapasztalatátadás, helyzetértékelés – mely a projekt kezdeti szakaszában a szakmai vezető általi információátadást, a hazai és nemzetközi jógyakorlatokból nyert eredmények közös elemzését jelentette. A projekt szakmai megvalósítói és a projektmenedzsment tagok részére megszervezett műhelymunka évi 6 alkalommal kerül megrendezése a projekt öt éves időtartama alatt.