Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

Sikeres Szakmai Konferencia Szegeden: Közösségszervezés a gyakorlatban

Sikeres Szakmai Konferencia Szegeden: Közösségszervezés a gyakorlatban

       

Szeged, Somogyi u. 7. – 2023. május 10.

Május 10-én Szegeden, az MTA SZAB székházában rendezett szakmai konferencia sikeresen zajlott, a közösségszervezés módszertanának és közösségfejlesztési módszereinek szentelt teret. A rendezvényen 52 résztvevő vett részt, akiknek lehetőségük nyílt mélyebben megismerni az aktuális módszertant és gyakorlatot ezen a területen.

A konferencia célja az volt, hogy a résztvevők aktívan beszélhessenek a közösségszervezés módszertanáról és az eddig a Közösség felemel! projekt keretében megvalósult közösségfejlesztési módszerekről. Az előadók tematikája szorosan kapcsolódott ehhez a témához, és izgalmas nézőpontokat és gyakorlati példákat mutattak be.

A nap reggel 9 órakor indult regisztrációval és résztvevők fogadásával a konferencia helyszínén. Tajti Andrea, az AGORA Alapítvány a Társadalomkutatásért kuratóriumi elnöke nyitotta meg az eseményt köszöntőbeszédével. A köszöntőt követően elkezdődtek a szakmai előadások.

Az első előadó Kiss Mária Rita volt, aki a „Létezem, mert vagyunk.” címmel tartott beszédet. Az előadó főiskolai docens a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógiai Kar Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet, Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék oktatója, történész és politológus. Előadásában a közösség fogalmát járta körül, bemutatva, hogyan formálják a közösségek az egyének identitását.

A következő előadás Dr. habil Jancsák Csaba előadása volt, amely az „Egyén és közösség – új sebezhetőségek a 21. század elején” címet viselte. A beszélgetést egy rövid kávészünet követte, amely során a résztvevők lehetőséget kaptak a tapasztalatcserére és az új ismeretek elmélyítésére.

A konferencia folytatásaként Farkas Zsuzsanna és Vas Bernadett tartották meg szakmai előadásaikat, amelyek a közösségfejlesztés gyakorlati oldalára helyezték a hangsúlyt. Farkas Zsuzsanna bemutatta a közösségépítés és közösségfejlesztés példáit a vajdasági cserkészmozgalomban, míg Vas Bernadett az aktuális kutatási kihívásokról beszélt.

Az esemény zárásaként Dr. Horzsa Gergely PhD szociológus tartott előadást a ‘Közösség felemel!’ projekt tapasztalatairól és eredményeiről. Az előadó részletesen bemutatta a projekt előzményeit, céljait és elért eredményeit, amelyek a közösségfejlesztés terén elért sikereket hangsúlyozták.

Az előadásokat 13 órakor egy közös ebéd követte, amelynek során további tapasztalatokat oszthattak meg a résztvevők. A szakmai konferencia során lehetőség nyílt az aktív részvételre, a közösségi szellem erősítésére és az új ötletek megosztására a közösségfejlesztés terén. A rendezvény sikerességét a résztvevők aktív részvétele és az izgalmas előadások tették teljessé.

Sikeres Szakmai Konferencia Deszken: Tapasztalatcsere a Közösségszervezésről

Sikeres Szakmai Konferencia Deszken: Tapasztalatcsere a Közösségszervezésről

       

Deszk, 2023. április 29.

Az április 29-én megrendezett szakmai konferencia Deszken a közösségszervezés módszertanának és közösségfejlesztési módszereinek jegyében zajlott, nemzetközi kitekintéssel. A rendezvényen 62 résztvevő vett részt.

A konferencia célja az volt, hogy a résztvevők mélyebben megismerjék a közösségszervezés és közösségfejlesztés aktuális módszertanát és módszereit.

Az előadók tematikája szorosan kapcsolódott ehhez a témához, és az esemény során számos érdekes nézőpontot és gyakorlati példát mutattak be.

Az első előadást Király László, Deszk polgármestere tartotta. Az előadás során Király László részletesen beszélt a helyi közösség életéről és tevékenységeiről, különös hangsúlyt fektetve a helyi könyvtár és művelődési ház szerepére, valamint az egyéb klubok és egyesületek tevékenységére.

Ezt követően, Eric Grabenbauer, a németországi Weisenbach polgármestere tartott előadást a testvértelepülési kapcsolatok fontosságáról, közösségfejlesztési szempontból. A Weisenbach és Deszk közötti jó kapcsolatoknak köszönhetően a két település rendszeresen megosztja egymással ötleteit és tapasztalatait a közösségfejlesztés terén. Grabenbauer kiemelte a helyi érdekességek és a természeti kincsek szerepét a közösségfejlesztésben, valamint a helyi kultúra mint kohéziós erő jelentőségét.

A két polgármester előadásait egy kávészünet követte, majd Markus Bühler, a weisenbachi alpolgármester tartott előadást a közösségfejlesztési módszerekről Németországban. Bühler elmagyarázta, hogy Németországban a közösségfejlesztés módszerei és gyakorlatai a 20. század elején kezdtek kialakulni, és a második világháború után váltak elterjedtté.

Az előadások sorát Bene Ildikó, a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatója folytatta, aki beszélt a közösség erejéről és az egymás támogatásáról közösségfejlesztési szempontból. Részletesen bemutatta az intézmény tevékenységét, amelynek célja a helyi lakosság kulturális és szabadidős tevékenységeinek kielégítése, valamint a helyi hagyományok és kultúra támogatása. Az intézmény számos közösségfejlesztő programot szervez, amelyek között szerepelnek népszínházi előadások, falunapok, táborok és jótékonysági bálok.

Az esemény zárásaként Dr. Horzsa Gergely PhD szociológus tartott előadást a ‘Közösség felemel!’ projekt tapasztalatairól és eredményeiről. Az előadó részletesen bemutatta a projekt előzményeit, céljait és elért eredményeit.

A szakmai konferencia során a résztvevők lehetőséget kaptak a tapasztalatcserére és a közösségfejlesztés módszertanának elmélyítésére. Az esemény sikerességét a résztvevők aktív részvétele és az izgalmas előadások tették teljessé. A rendezvény remek lehetőséget nyújtott a résztvevőknek a további együttműködésre és az ötletek megosztására a közösségfejlesztés terén.

Sikeres Húsvéti Csapatépítő Rendezvény Deszken

Sikeres Húsvéti Csapatépítő Rendezvény Deszken

       

Deszk, 2023.04.07.

A Deszk falujában megrendezett húsvéti csapatépítő rendezvény új lendületet adott a helyi közösségnek és lehetőséget teremtett a település fejlődésének megvitatására.

Az esemény célja az volt, hogy a résztvevők együtt élhessék át az ünnepi készülődés örömét, miközben lehetőség nyílt a közösségi párbeszédre és az aktív részvételre, a település jelen társadalmi és gazdasági helyzetének megvitatására. A rendezvény helyszíne a Deszki Faluház volt, ahol mintegy 80 résztvevő gyűlt össze.

A rendezvény során a résztvevőknek számos programlehetőség állt rendelkezésre. Kicsik és nagyok egyaránt kipróbálhatták magukat kézműves tevékenységekben, közös táncolásra invitálhatták egymást, és számos vers és mondóka hangzott el. Az arcfestés is nagy népszerűségnek örvendett, amely az ünnepi hangulatot erősítette.

A rendezvénynek kiemelt fontossága van a helyi közösség életében, hiszen hozzájárul a hagyományok ápolásához és a generációk találkozásához. Az online kommunikáció térhódítása ellenére az ilyen alkalmak fontos fórumot biztosítanak a helyi családoknak a közösségi élmények megélése és az aktuális kérdések megvitatása céljából.

Deszk népszokásai és hagyományai szintén kiemelkedő szerepet játszanak a közösség életében. A rendezvényen részt vevő családok ünnepi hangulatban, boldog élményekkel gazdagodva zárták a napot. Az eseményen való részvétel újra felhívta a figyelmet a Közösség felemel! projektre, és azt mutatta, hogy az ilyen közösségformáló eseményekre továbbra is nagy igény van.

Az ilyen rendezvények segítségével továbbra is erősíthetjük a Deszki közösséget és elősegíthetjük a település fejlődését.

Szakmai konferencia a közösség és a  településfejlesztés kapcsolatáról

Szakmai konferencia a közösség és a településfejlesztés kapcsolatáról

A Közösség felemel című projekt keretében rendezett újabb nemzetközi szakmai konferencia, nagy sikerrel zárult. A rendezvény fókuszában a projekt témája, azaz a leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózásának támogatása és ebben a közösség, a lakosság fontossága állt.

A konferencia Szegeden az MTA SZAB székházban került megrendezésre. Az érdeklődők regisztrációval, kapcsolatépítéssel kezdhették a részvételt. Tajti Andrea, az AGORA Alapítvány a Társadalomkutatásért kuratóriumi elnöke köszöntőjében hangsúlyozta a projekt jelentőségét és a közösségek potenciálját a leszakadó kistelepülések felemelkedése szempontjából.

Az előadók szakmájuk kiváló szakértői, akik számos releváns témát jártak körül. Kiss Mária Rita a közösségelméletek tükrében vizsgálta a „Létezem, mert vagyunk.” című előadásában a faluközösségektől a digitális közösségekig terjedő skálát. Dr. habil Jancsák Csaba beszédében az egyén és közösség viszonyára fókuszált, kiemelve az új sebezhetőségeket a 21. század elején.

Farkas Zsuzsanna izgalmas előadásában bemutatta a közösségépítést és közösségfejlesztést a vajdasági cserkészmozgalomban, rámutatva az ott rejlő lehetőségekre. Vas Bernadett a kutatómunka kihívásairól és lehetőségeiről beszélt, kiemelve a terepmunka fontosságát és az új megközelítések előnyeit. Dr. Horzsa Gergely PhD pedig a ‘Közösség felemel!’ projekt keretében szerzett közösségfejlesztési tapasztalatokról és a közösségi attitűdök jelentőségéről számolt be.

A konferencia során a résztvevők aktívan részt vettek a beszélgetésekben, kérdésesek feltevéseket tehettek, valamint megoszthatták tapasztalataikat. Az előadások és beszélgetések során fontos kérdések merültek fel, mint például a közösségvezérelt innovációs modellek hatékonysága, az egyén és közösség kapcsolata, valamint a közösségfejlesztés kihívásai és lehetőségei. Az esemény hozzájárult a résztvevők szakmai fejlődéséhez, és lehetőséget teremtett a kapcsolatok építésére és erősítésére. A konferencia sikeresen összehozta településfejlesztéssel foglalkozó szakembereket, kutatókat, döntéshozókat és a téma iránt érdeklődőket. 

A ‘Közösség felemel!’ projekt által elért eredmények és tapasztalatok széles körben megosztásra kerültek a konferencián. Ez segítette a résztvevőket abban, hogy új ötleteket és inspirációt merítsenek, valamint megértsék, hogyan lehetnek hatékony közösségfejlesztők a leszakadó kistelepüléseken. A konferencia a résztvevőknek lehetőséget nyújtott arra is, hogy hálózatot építsenek és partnerségeket alakítsanak ki más szakemberekkel és intézményekkel, ami hosszú távú hatást gyakorolhat a leszakadó kistelepülések fejlesztésére.

Összességében a Közösség felemel szakmai konferencia nagyszerű fórumot nyújtott a projekt eredményeinek bemutatására és a szakmai közösség együttműködésének előmozdítására. A konferencia számos értékes megbeszélést és információcserét hozott létre, amelyek hozzájárulnak a leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózásához. A projekt és a konferencia összességében fontos lépéseket tett a közösségek felemelkedése és fejlődése felé.

 

A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.

Településfejlesztési szakmai konferencia Deszken

Településfejlesztési szakmai konferencia Deszken

Az EFOP-5.2.1-17-2017-00012 kódszámú „A közösség felemel!” projekt keretében sikeresen megrendezésre került az aktuális nemzetközi szakmai konferencia.  A rendezvényre 2023. április 29-én került sor Deszken, a Tempfli tér 8. szám alatt. A konferencia ezúttal is a leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások bemutatása és pilot tesztelése című projekt köré épült.

A konferencia regisztrációval, vendégfogadással, kapcsolatépítéssel kezdődött, majd köszöntővel indult. A résztvevőknek lehetőségük nyílt betekintést nyerni Deszk közösségi életébe Király László előadásán keresztül, A beszámoló inspirációt nyújtott a jelenlévők számára saját helyi közösségeik erősítéséhez. Ezután Eric Grabenbauer tartott izgalmas előadást a testvértelepülési kapcsolatok fontosságáról a közösségfejlesztés terén, rámutatva arra, hogy ezek az együttműködések hogyan erősíthetik a közösségfejlesztést.

A német közösségfejlesztési módszerekről Markus Bühler osztotta meg tapasztalatait a résztvevőkkel, melyek új megközelítéseket és bevált gyakorlatokat kínálnak. Majd Bene Ildikó beszélt a közösség erejéről, az egymás támogatásáról és felemeléséről. Előadása rávilágított arra, hogy a közösség összetartása és a szolidaritás kulcsfontosságú tényezők a felzárkóztatásban.
A programot Horzsa Gergely zárta, aki a közösségi attitűdökről, közösségfejlesztési tapasztalatokról és lehetőségekről számolt be a „Közösség felemel!” projekt kapcsán.

„A közösség felemel!” projekt szakmai konferenciája kiemelkedő lehetőséget nyújtott a résztvevőknek arra, hogy megismerjék a sikeres közösségfejlesztési módszereket és stratégiákat, valamint áttekintsék, hogy hogyan járulhatnak hozzá a leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózásához. Az előadások során kiemelkedő szakemberek osztották meg tapasztalataikat és szakértelmüket. A konferencia lehetővé tette a résztvevők számára, hogy elmélyítsék tudásukat és megértsék a közösségfejlesztés területén alkalmazható legjobb gyakorlatokat. Az előadások mellett lehetőség nyílt a diskurzusra és a tapasztalatok megosztására más résztvevőkkel. Ez lehetővé tette a kapcsolatépítést és a hálózatépítést a közösségfejlesztés terén tevékenykedő szakemberek között.

A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.

Hogyan segítheti a lakosság egy kistelepülés fejlődését?

Hogyan segítheti a lakosság egy kistelepülés fejlődését?

A lakosság szerepe kiemelkedő fontosságú egy leszakadó kistelepülés fejlődésében. Amikor egy település küzd a gazdasági és társadalmi fejlődés kihívásaival, a helyi lakosság összefogása és aktív közösségi részvétele társadalomban kulcsfontosságú tényezővé válik a felzárkózásban. A lakosság ereje és elkötelezettsége bizonyítottan segítheti a település újjáéledését és a közösség megerősödését, erről szól az Agóra Alapítvány A Közösség felemel! című projektje is.

Az első lépés a helyi közösség szerveződése és mobilizálása. Az embereknek össze kell fogniuk, hogy közösen azonosítsák a problémákat és megfogalmazzák a célokat. A közös jövőkép kialakítása és a közösség összetartása elengedhetetlen a sikeres fejlődéshez. Ehhez a lakosság széles körű részvételére van szükség, legyen szó közösségi fórumokról, találkozókról vagy munkacsoportok létrehozásáról.

A lakosságnak aktívan részt kell vennie a közösség életében és a helyi kezdeményezésekben. Lehetőséget kell kapniuk arra, hogy véleményt nyilvánítsanak, ötleteket osszanak meg és szerepet vállaljanak a döntéshozatalban. Ez a részvétel felhatalmazza az embereket, erősíti az elkötelezettséget és növeli a felelősségvállalást a közös célok elérése érdekében.

A lakosságot támogatni kell abban, hogy saját erőforrásaikat és képességeiket kiaknázzák. Kezdeményezéseket kell indítani a vállalkozói szellem erősítésére, a készségfejlesztésre és a vállalkozások létrehozásának támogatására. Az oktatási és képzési lehetőségek bővítése, mentorprogramok és tanácsadási szolgáltatások biztosítása mind hozzájárulhat a lakosság szakmai és személyes fejlődéséhez, ezáltal a település fejlődéséhez.

A helyi lakosság összefogása és szolidaritása kulcsfontosságú a közösségi infrastruktúra fejlesztésében. A közös erőfeszítések révén lehetőség nyílik közösségi terek létrehozására, kulturális és sportesemények szervezésére, valamint közösségi szolgáltatások biztosítására. A közösségi létesítmények, például parkok, játszóterek, sportlétesítmények vagy közösségi központok létrehozása és fenntartása összehozza az embereket, és javítja az életminőséget.

A lakosság aktív bevonása a helyi turizmus és kulturális örökség megőrzésébe és fejlesztésébe is fontos feladat. A helyi hagyományok, kézművesipar és gasztronómia népszerűsítése vonzza a látogatókat, és elősegíti a helyi gazdaság fellendülését. A lakosságnak lehetőséget kell nyújtani arra, hogy kreatív és innovatív ötletekkel járuljon hozzá a turisztikai és kulturális kínálat fejlesztéséhez.

A helyi közösség támogatása és fejlődése érdekében fontos a lakosság bevonása a helyi demokratikus folyamatokba. Az érintetteknek véleményezési jogosultságot érdemes adni a helyi fejlesztésekkel kapcsolatban, és rendszeres párbeszéd lehetőségét kell biztosítani a település irányítóival. Az ilyen részvétel erősíti a helyi közösség érzését és növeli az elkötelezettséget a település fejlődése iránt.

Az egyik legfontosabb tényező a lakosság hite és optimizmusa a leszakadó kistelepülés fejlődése iránt. A pozitív hozzáállás és a közös célkitűzések mentén történő munka erőt és lendületet ad a közösségnek. A lakosságnak el kell hinnie, hogy a változás lehetséges és hogy saját erőforrásaik és képességeik segítségével képesek javítani az életkörülményeiken.

Összességében a lakosság aktív részvétele és összefogása döntő szerepet játszik a leszakadó kistelepülések fejlődésében. Az emberek közös erőfeszítései, elkötelezettsége és részvétele az alapja a gazdasági, társadalmi és kulturális felzárkózásnak. A lakosság együttműködése, kreativitása és kitartása hozzájárul a közösség erejének megerősítéséhez és a helyi leszakadás meghaladásához.

A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.

Családi mentor szolgáltatás segíti a leszakadó kistelepülések közösségépítését

Családi mentor szolgáltatás segíti a leszakadó kistelepülések közösségépítését

A Közösség Felemel! az Agora Alapítvány 5 éves megvalósítási idejű projektje, melyben a sikeres magyarországi települések jógyakorlataira, a közösségi döntéshozatal fontosságára és a közösség összetartó, építő erejére alapozva segítik a leszakadó kistelepüléseket.

Egy település fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy az állampolgárok aktívan részt vegyenek az életüket befolyásoló politikai, gazdasági és társadalmi döntések meghozatalában és ezáltal annak következményeit és hatásait élvezhessék. A lakosság egy része azonban nincs felkészülve, arra hogy aktív állampolgára legyen településének. Ebben segíthet a családi mentoráció.

A Közösség felemel! projekt keretében családi mentor szolgáltatás segíti a leszakadó dél-alföldi kistelepülések lakosságát, ezáltal hozzájárulva a települések fejlődéséhez. A projektbe bevont négy dél-alföldi településen: Deszken, Bordányban, Vésztőn és Sarkadon összesen 100 fő, egyenként 30 alkalommal veheti igénybe a mentorációt.

A mentorálás egy családsegítői, pszichológiai tanácsadás, mely segítségével az egyének és a családok többek közt visszatalálnak a helyi közösségükhöz, részt vesznek benne és erősebben integrálódnak a helyi társadalomba. A mentorálás segíthet abban, hogy a fiatalok és a családok aktívan vegyenek részt a közösségi döntéshozás helyi megszervezésében és továbbfejlesztésében. Olyan területeken is képes segíteni a családi mentorálás, mint a vágyott célok és a valós lehetőségek összeegyeztetése, a munka és a magánélet összehangolása, és egyéb társadalmi eredetű konfliktusok megfelelő kezelése.

Cél, hogy a projektbe bevont négy településen  a szolgáltatást igénybe vevőket hosszú távon képessé tegyük arra, hogy saját döntéseik alapján legyenek képesek társadalmi és gazdasági értelemben, illetve kulturális szempontból fejlődni; szívesen vegyenek részt aktívan a helyi közösségi életben, így hosszú távon is elkötelezetté válnak a közösség és annak sorsa iránt.

 

A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.

A siker titka vidéken: helyi termék előállítás

A siker titka vidéken: helyi termék előállítás

Számos sikeres települési jógyakorlat és kutatás igazolja, hogy az igazán sikeres településeken jól szervezett a közösségépítés és az erős közösséghez tartozás a lakosságot is boldogabbá teszi. Erre alapozva Közösség felemel! projekt keretében kidolgozásra kerül egy településfejlesztési modell, amely segíthet a hátrányos térségben lévőknek elindulni a fejlődés útján.

Egy Magyarországon egyedülálló településfejlesztési modellt dolgozott ki az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért, egy az EU által támogatott, EFOP-5.2.1 pályázat finanszírozásának köszönhetően. Az 5 éves futamidejű, Közösség felemel! című projektnek már az elnevezése is sugallja, hogy célja a települések közösségeink, lakosainak véleményére alapozva és az ő segítségükkel elkészíteni a településfejlesztési koncepciókat, melyek fellendíthetik a leszakadó településeket. Ehhez felkutatták a már bizonyíthatóan sikeres magyarországi települések jógyakorlatait és adatbázisba fűzve tették elérhetővé a nagyközönség számára. A “73 sikeres magyar falu” című kiadvány és a “Siker titka vidéken” című 20 részes videósorozat közérthetően és adaptálhatóan mutatja be a sikeres vidéki közösségi kezdeményezéseket. A kiadvány online formában elérhető a www.agoraresearch.hu oldalon, a kisfilmek pedig megtekinthetők a www.youtube.com/@agoraalapitvany videómegosztó csatornán.

A Siker titka vidéken című kisfilm-sorozatban többek közt bemutatásra kerül számos olyan sikeres kezdeményezés, melyek a helyi élelmiszertermelésre és a közösség erejére épülnek és példaként szolgálhatnak a vidéken boldogulni vágyók számára. Ilyen például a Hékás termékek sikertörténete, mely az édesburgonya termesztésztésből vidéken helyi terméket előállító fővárosi fiatalok közösségéről szól. Ők anno a különleges terméknek számító édesburgonyában látták a kitörési lehetőséget. A közösség tagjai közös tanyarendszerben, egymástól béreltek földterületet, eszközöket, majd a megtermelt, vegyszermentes növényt feldolgozva késztermékeket állítanak elő, nagy sikerrel.

Ugyanilyen kiváló példa a Berger Cottage is arra, miként lehet nagyvárosiként vidéken az élelmiszertermelésből sikereket elérni. Az önfenntartást választó fiatal pár egy kistelepülésen fogott bele a gazdálkodásba és fokozatosan fejlesztették azt sikeressé. Arra a piaci igényre építettek, hogy egyre nagyobb a kereslet az egészséges élelmiszerekre, ezért vevőinknek tojást, tejet, sajtot, joghurtot, mézet állítanak elő. Egy támogató közösség segítette őket a fejlődésben és így növekedett fokozatosan a vásárlókörük. 

A Valaha Tanya szintén egy értelmiségi házaspár vidéki sikertörténete, akik egy családi ökogazdaságot építettek fel és megmutatják, hogyan őrizhetők meg a hagyományok piacképesen. Ugyanis a megtermesztett nemes- és vadnövényekből és zöldségekből elsősorban kézműves, prémium minőségű, tartósítószermentes termékeket állítanak elő (szörpök, gyümölcslevek, lekvárok, krémek, fűszerek stb.), melyeket elsődlegesen vendéglátóipari egységeknek értékesítenek. Emellett a tanyának van egy oktató-kutató funkciója is, például diákok számára mutatják be a gazdaság működését. 

Többek közt ezek a példák is bizonyítják, hogy vidéken is lehet sikereket elérni, például az élelmiszerelőállításból és ehhez a közösség támogatása és ereje nagy segítség lehet. A Közösség felemel! projekt fontos feladata bemutatni ezeket az inspiráló települési közösségeket, vállalkozásokat, kezdeményezéseket.

A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.

A siker titka vidéken: a közösségi mezőgazdálkodás

A siker titka vidéken: a közösségi mezőgazdálkodás

Hogyan lehet sikeres egy leszakadó kistelepülés? Erre keresi a választ a Közösség felemel!l projekt, mely bizonyítottan sikeres települések példáján keresztül dolgozott ki egy innovatív településfejlesztési modellt, amely segíthet a hátrányos térségben lévőknek elindulni a fejlődés útján.

Közösség felemel címmel zajlik a „Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelése” elnevezésű pályázat. Az Európai Unió által támogatott projekt megvalósítója az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért. A program a már sikeres magyar települések jógyakorlataira, a közösségi döntéshozatal fontosságára és a közösség összetartó, építő erejére alapozva segíti a települések fejlődését.

A projekt eredményeként többek közt elkészült a statisztikailag bizonyíthatóan sikeres, hazai nem-agglomerációs községek adatbázisa, mely elérhető és adaptálható jógyakorlat gyűjtemény a települések számára. Ez az alapja a ’73 sikeres magyar falu” című kiadványnak és a “Siker titka vidéken” című 20 részes videósorozatnak, melyek olyan jógyakorlat gyűjtemények, melyek bizonyítottan sikeres közösségi fejlesztéseket, kezdeményezéseket mutatnak be, ezáltal ötletekkel, tapasztalatokkal segítve a kitörésre, fejlődésre törekvő elmaradott településeket. A kiadvány online formában elérhető a www.agoraresearch.hu oldalon, a kisfilmek pedig megtekinthetők a www.youtube.com/@agoraalapitvany videómegosztó csatornán.

A Siker titka vidéken című sorozatban bemutatásra kerül számos közösség, mely a közösségi mezőgazdálkodásban látja és találta meg a számításait. Ez annyit jelent, hogy a gazdálkodó és a vásárló közösséget alkotnak és a megbízható helyről származó, minőségi és egészséges élelmiszerért cserébe a termelők biztos megélhetést kapnak. Hívják őket például doboz-, zöldség-, kosár, vagy szatyor közösségnek is.

A kisfilm sorozat szereplői közül közösségi mezőgazdálkodást folytat például a Szigetközben működő Dunaszigeti Zöldségközösség. Itt egy kertészeti egyetemet végzett házaspár az 1500 lelkes településen működteti biogazdaságát és már 50 családot lát el bio zöldségekkel. A pár a közösség tagjai számára termel, akik minden héten elviszik a részüket a kertből, majd elosztják egymás közt.  Ez a fajta, a közösségnek való termelés nem csupán az adás-vételen alapul, hanem szoros, segítő közösséggé formálódtak a családok és a termelők.

A Siker titka vidéken kisfilm-sorozatban szintén kiváló példa a közösségi élelmiszertermelésre a YouTyúk. Ez egy innovatív vállalkozás, melynek lényege: “foglalj magadnak bértyúkot, rendelj az oldalon keresztül boldog tyúktól boldog tojást, fizesd ki a neten keresztül, aztán vedd át egy felvevőponton.” Tehát összekötik a vidéki tojástermelőket a fővárosi fogyasztókkal, akik egészséges, tanyasi, szabadon tartott tyúkok tojását kapják. Itt  mindenki jól jár, a gazdáknak biztos megélhetést biztosít, a vevőknek pedig egészséges élelmiszert, továbbá a vásárlók kiválaszthatják a nekik szimpatikus gazdát és tőle  úgymond bérlik a tyúkokat és akár személyesen is találkozhatnak velük. A vállalkozás kicsiben indult és igen gyors növekedést tudott elérni. 

A közösségi mezőgazdálkodás iránt érdeklődők példát vehetnek a MyFarm közösségi kert és kosárközösségről, melyet szintén bemutat a SIker titka vidéken című filmsorozat. Ebben a közösségben a vásárlók hosszú távon elköteleződnek a zöldséget, gyümölcsöt és helyi termékeket előállító termelők mellett, biztosítva ezzel megélhetésüket, akik cserébe rendszeresen megbízható, minőségi, egészséges helyi élelmiszerrel látják el őket. 

A fenti három példa csak néhány a sokból, melyek bizonyítják, hogy vidéken sikeresen meg lehet élni a mezőgazdaságból. Főleg akkor, ha oylan összetartó közösséget építünk az élelmiszerellátásra alapozva, mely a termelőnek és a vásárlónak is az előnyére válik. 

 

A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.

Közösségépítő rendezvények segítik a településfejlesztést

Közösségépítő rendezvények segítik a településfejlesztést

Egy újszerű településfejlesztési modell, a közösségépítés és a közösség bevonása a döntéshozatalba, ezek az alapjai annak a módszernek, mely segíti a leszakadó kistelepülések fejlesztését.

Bordány, Deszk, Sarkad és Vésztő azon szerencsés dél-alföldi települések, ahol egy az országban még nem alkalmazott településfejlesztési modellre építve kezdődött el a gazdasági-és társadalmi felzárkózás. Az AGORA Alapítvány a Társadalomkutatásért által működtetett, a Közösség felemel! című projekt egy az EU által támogatott, EFOP-5.2.1 konstrukcióban megvalósuló pályázat. Célja, hogy a magyarországi sikeres települések településfejlesztési jógyakorlataira alapozva kialakuljon egy modell, aminek segítségével más települések is a sikeres fejlesztések útjára léphetnek. Emellett a projekt célja a települések közösségének építése, erősítése annak érdekében, hogy a lakosság minél aktívabban részt vegyen a közösségi életben.

A települések kapcsán kifejezetten igaz, hogy az összetartó közösség akár hegyeket képes megmozgatni, így a fejlődést, a változást is képes előmozdítani. A tapasztalat viszont azt mutatja, hogy egyre kevesebb a kistelepüléseken a közösségi program, vagy ha van, akkor kevesen látogatják. A Közösség felemel! projekt fontos feladata, hogy megmutassa, milyen fontos szerepe és hatása van annak, ha egy kistelepülésen fellendül a közösségi élet. Ennek egyik eszköze olyan közösségépítő rendezvények létrehozásának ösztönzése és szervezése, melyek érdeklik a lakosságot és elősegítik  a közösségi életben való aktív részvételt.

Milyen közösségépítő események azok, amelyek biztosan érdeklődést generálnak a lakosságban? A Közösség felemel! projektben szereplő dél-alföldi településeken az a tapasztalat, hogy kifejezetten a szórakoztató, aktív kikapcsolódást és élményszerzést biztosító, családi, játékos, kulturális, zenei és gasztronómiai témájú rendezvényeknek volt a legnagyobb a látogatottsága. Ilyen például Vesztőn a Mágori Fesztivál, Deszken az Ajvár Fesztivál. Népszerűek a nemzeti ünnepekhez köthető családi programok, ahol a gyerekektől a nagyszülőkig mindenki megtalálja magának a szórakozást, mint például Sarkadon a Szent István napok, vagy Bordányban  Pünkösd Feszt. 

A nagyobb rendezvények mellett a települések életében fontos közösségépítő helyszínek a a helyi közösségi, civil csoportok, melyek valamilyen érdeklődés, vagy cél mentén szerveződnek, például kismamák, nyugdíjasok, foltvarrók, fiatalok klub jellegű eseményei. A projekt feladata ezeknek a közösségeknek és programjaiknak a segítése, aktivizálása, hiszen a közösségi rendezvények és helyi események szervezése által a lakosok megismerik egymást, kapcsolatokat alakítanak ki, jól érzik magukat a településükön és erős közösséggé kovácsolódnak.Fontos ugyanakkor, hogy a települési nagyobb rendezvényeken a helyi civil szervezetek, közösségek is képviseltessék magukat. Ezáltal nemcsak a lakosság ismerheti meg őket, hanem megismerhetik egymást, megindul az információáramlás, mely fontos alap a közös gondolkodáshoz, együttműködéshez, településfejlesztéshez.

A Közösség felemel! projekt egy 5 éves program. Célja, hogy a futamidő végére a kiválasztott dél- alföldi településeken a helyi társadalom tagjai aktívan részt vegyenek egy valódi helyi közösség kialakításában, mely hozzájárul a fejlődő, sikeres településsé váláshoz. A projekt során végzett személyes interjúkban a megkérdezettek visszajelezték, hogy igény van az olyan programokra, amelyek felkeltik a közösségi aktivitást és a lakosok szívesen támogatják a közösség felzárkóztatását segítő egyéb célokat is. 

 

A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.