Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

A településmarketing fontos a kistelepüléseknek is

       
     Minden városvezető – a kistelepüléseké is- szeretne sikeres lenni, sikerre vinni a települését. A siker kulcsa az elégedett lakosság, a sok, “pénzköltő” turista, a sikeres, munkahelyfenntartó helyi vállalkozások, új befektetők betelepülése és munkahelyteremtés, valamint a régiós- és országos döntéshozókban kialakult pozitív városkép.

     A településmarketing leegyszerűsítve a település promócióját, értékesítését jelenti különböző célcsoportok irányába. Ezek a célcsoportok: a helyi lakosok, a turisták, a helyi vállalkozások, az új befektetők és a döntéshozók. Tágabb értelemben a településmarketing több feladatot jelent. Jelenti például a település “fogyasztói” kereslethez igazodó szervezését oly módon, hogy a társadalmi és gazdasági folyamatokban szinergiát érjen el. Ez a település szinergia akkor érhető el ha települési funkciók mint kínálati oldal igazodik a keresleti oldalhoz.

     Az egyes települések fejlődésének, sikerének kulcsa a profi településmarketing, ezen belül a profi kommunikáció. Manapság egy jó településmarketing terv és tudatos kommunikáció nélkül nehezen boldogul egy település a célcsoportért folytatott versenyben. A településmarketing tervben egy településnek pontosítani a kell a fogyasztói (célcsoport) szükségleteket, melyeket ki szeretne elégíteni, a versenyhelyzet elemzésére versenystratégiát kell kidolgoznia, valamint a megcélzott fogyasztói kör tartós megnyeréséhez a megfelelő marketing-mixet kell kialakítania. Lépésről-lépésre érdemes mindezt megtervezni, hogy kinek, mit, mikor, hogyan, ki által visz véghez Ezáltal tudja egy kistelepülés is elérni a tartós stratégiai versenyelőnyt más településekkel szemben.

     A településmarketing már egy új külön ágazattá vált a marketingen belül, ahol az 5 különböző célcsoport mindegyike külön kommunikációs megközelítést igényel. A marketing nagyon gyorsan változik, aki nem követi, lemarad a versenyben. Új médium típusok jelennek meg, nő az alkalmazandó marketingeszközök száma, a kommunikációs eszközöket össze kell hangolni a siker érdekében, ezért érdemes szakembert alkalmazni a településmarketing feladatok ellátásra.

     Mire érdemes figyelni? Fontos, hogy a marketingmunkát a problémák feltárásával kell kezdeni, mert a tapasztalatok mutatják, hogy a célcsoportokat teljesen más problémák foglalkoztatják, mint azt a városvezetők zöme gondolja. Továbbá a sikeresnek ítélt település is lecsúszhat, ha nem tudatos, tervezett a kommunikációs tevékenysége online és offline egyaránt.

A sikeres kistelepülések specialisták. Általában egy célpiacnak szóló ajánlatuk van akkor is, ha valójában több célpiacot szolgálnak ki. Ezt a vevőértéket kell jól kiemelni és színvonalasan kommunikálni a célcsoportok felé, hogy bevonzzák őket és ez jövedelmező módon realizálódjon. Tehát érdemes minden településnek megtalálnia, vagy megteremtenie a saját versenyelőnyét biztosító ajánlatát, pl. turisztikai termékét. A fő marketingfeladat pedig a kistelepülés turisztikai terméknek a márkává fejlesztése.