Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

A települési közösségi kommunikáció fontossága világjárvány idején

A Közösség felemel! projekt feladata olyan innovációs településfejlesztési jógyakorlatok bemutatása, melyeket adaptálva, a helyi közösség erejét felhasználva fejlődnek a hazai települések. Mivel a világjárvány a települések vezetésére rengeteg terhet ró, ilyen helyzetben nagyon fontos a közösséggel való megfelelő kommunikáció, mondhatni válságkommunikáció. A kommunikáció ugyanis képes egy közösséget éppúgy építeni, mint rombolni. Megfogalmaztunk néhány jógyakorlatot a nagyvilágból, melyeket a helyi települések is alkalmazhatnak a települési kommunikációjukban járványhelyzetben.

  • Védekezés kommunikálása: a vírus terjedése elleni védekezési feladatok ellátásával kapcsolatos kommunikáció, naprakész helyi és regionális adatokkal informálni a közösségeket, hogy javítsák az önkormányzat helyzettudatosságát, mely bizalmat épít a lakosokban és ösztönzi őket az intézkedések betartására. Online fogadóóra, vagy városinfó formájában lehetőséget lehet adni az élő kérdésekre is.

  • Edukációs információk kommunikálása: lehető legtöbb információ átadás a védekezés mikéntjéről, a lakosság kötelességeiről, akár oktató programok formájában. Pozitív üzenetek kommunikálása arról, hogy hogyan védekezhet a lakosság, otthonmaradást ösztönző, vagy az online kapcsolattartást támogató üzenetek továbbítása.

  • Szolgáltatások kommunikálása: A települési hivatalok, szolgáltatások, orvosok, segítségnyújtás és intézmények elérhetőségeinek, kommunikálása, többfajta elérhetőséggel. Lehetőséget kell adni az interaktivitásra, azaz a lakossági visszajelzések, vélemények, bejelentések fogadására szintén többfajta kommunikációs elérhetőséggel is.

  • Összefogás kommunikálása: fontos feladat, hogy az önkormányzat összefogja és támogassa a helyi hatóságokat, intézményeket, szervezeteket, meglévő közösségeket és együttesen valódi támaszt jelentsenek a településnek. Ösztönözni és támogatni azokat a vállalkozókat, lakosokat, akik önként segítenek. Segélyalap, adománygyűjtés kommunikálása amellyel a rászorulóknak gyűjtenek.

  • Közösségépítés kommunikálása: ösztönözni és támogatni minden olyan kezdeményezést, amely a válság alatti települési közösségépítést szolgálja. (online közösségépítés, közösségi piac, bármiféle összefogás a településen)

A kommunikáció során fontos, hogy pontos és következetes üzeneteket közvetítsenek a település vezetői és ezt a megfelelő, minél sokrétűbb (online és offline) médiaplatformokon keresztül tegyék. Az üzenetek stílusában és tartalmában a szolidaritás, az együttműködés ösztönzése, az összefogás és a segítségnyújtás kérése és felajánlása hatékonyan támogatja és segíti a kommunikációt. Minden társadalmi réteg, akár a fogyatékkal élők, vagy más nemzetiségűek számára is közérthető módon legyenek kommunikálva az információk. A félrevezető, félreérthető, és hamis információk terjedését a helyi önkormányzatoknak és partnermédiumainak meg kell akadályoznia.