Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

A településfejlesztés új útja Bordányban: lakosokból közösség!

A közösség felemel! projekt keretében Bordány egy új, innovatív településfejlesztési modell segítségével léphet a sikeres települések útjára Ennek egyik fontos eleme a közösségépítés, a lakosság közösségi aktivitásának elősegítése, melynek érdekében települési csapatépítő rendezvények zajlottak a községben.

Bordány egy leszakadó település, ahol a gazdasági-társadalmi felzárkózáshoz a közösség erejére is szükség van. Ezt a célt szolgálja egy Európai Uniós projekt a Közösség felemel!, mely csapatépítő rendezvényt szervezett a lakosság számára. A Bordányi Óvoda  programjához csatlakozva 2019. június 7-én családi csapatépítő rendezvény zajlott.
A programon résztvevő gyermekek és szüleik a település jövőjének kulcsai, ezért nagyon fontos, hogy érezzék a közösség összetartását és erejét, ami a község fejlődésének motorja. Egy csapatépítő családi nap kiváló alkalom arra, hogy a gyermekek és a szüleik is aktívan kikapcsolódhassanak, szórakozhassanak, interperszonális kapcsolatokat építhessenek és közben megismerhessék a Közösség felemel! projekt céljait, eddig elért eredményeit.

A projekt fontos célja, hogy a lakosságot bevonja a településfejlesztési döntéshozatalba. Ezért a csapatépítő családi nap során a résztvevő lakosoknak lehetőségük volt a településsel kapcsolatos véleményüket megfogalmazni, például kérdőívek segítségével értékelhették a település gazdasági-társadalmi helyzetét. Ezek a vélemények fontos alapját képezik majd a településfejlesztési döntéseknek, az EFOP-5.2.1 projekt keretében kidolgozott módszertan sikerének.

A csapatépítés alkalmat teremtett a fenntarthatósági és környezetvédelmi ismeretek játékos átadására, valamint szórakoztató és játékos kikapcsolódásra.

Nagyon hasznos programnak bizonyult a családi csapatépítő nap. A visszajelzések alapján igény van a hasonló programokra, és nyilvánvalóvá vált, hogy a lakosok szívesen támogatják a közösség felzárkóztatását segítő célokat. Ez az egyik legfontosabb eredménye a rendezvénynek, hiszen felkeltette a közösségi aktivitást, ami egy település fejlődéséhez elengedhetetlen.

A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.