Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

A társadalmi kommunikáció segíti a kistelepülések fejlődését

Számos település sikerének titka, hogy aktív közösségek alkotják, melyek támogatják a fejlődését és a településsel kapcsolatos döntéshozatalba a lakosokat is bevonják. A sikeres településfejlesztéshez és közösségépítéshez pedig elengedhetetlen a tájékoztatás és a szemléletformálás, melynek fontos eszköze a kommunikáció. 

Egy egyedülálló kezdeményezés, a Közösség felemel! című projekt többek közt azt kívánja bemutatni, hogy egy település sikerének kulcsa az erős közösségben rejlik. Az EU által támogatott, EFOP-5.2.1 konstrukcióban, az AGORA Alapítvány a Társadalomkutatásért által megvalósuló projekt célja, hogy a magyarországi sikeres települések településfejlesztési jógyakorlataira alapozva kialakuljon egy modell, aminek segítségével más települések is a sikeres fejlesztések útjára léphetnek. Emellett a projekt célja a települések közösségének építése, erősítése annak érdekében, hogy a lakosság minél aktívabban részt vegyen a közösségi életben.

A Közösség felemel! projekt során a társadalmi célú és a közösségi kommunikációnak fontos szerepe van. Elsősorban felhívja a figyelmet a települések leszakadására, másodsorban megismerteti a projekt céljait és tevékenységét az érintettekkel, harmadsorban megoldási javaslatokat kínál a települések és a közösségek problémáira, továbbá cselekvésre ösztönzi a célcsoport tagjait, hogy ők is tegyenek a településért a közösségért.

A társadalmi célú és a közösségi kommunikáció egyik hatékony eszköze az online terjesztett audiovizuális tartalmak készítése, mert ezek egyre több ember által elérhetőek a közösségi felületeken és könnyen befogadhatóvá teszik az üzeneteket.  A Közösség felemel! projektben ezért számos, a társadalom számára a médiában és online is elérhető oktató és szemléletformáló tartalom került publikálásra, melyek felhívják a figyelmet a leszakadó települések problémáira,  megoldási javaslatot kínálnak rájuk és cselekvésre ösztönzik a társadalom tagjait. 

Online felületeken elérhető a “A siker titka vidéken” című, 20 részes kisfilm sorozat, mely sikeres és követendő vidéki közösségi kezdeményezéseket mutat be. A kisfilmek bizonyítják, hogy a közösség erejével az önkormányzatok, a helyi termelők, a kézművesek, a hagyományőrzéssel, a kultúrával foglalkozó vidéki emberek is sikereket tudnak elérni, ezáltal felemelve településüket is. A Közösség felemel projektben társadalmi célú reklámfilmek is publikálásra kerültek, melyek célja a minél szélesebb körű tájékoztatás arról, hogy a leszakadó településeknek milyen lehetőségeik vannak a hátrányos helyzetből való kitörésre, milyen eszközök és módszertan áll már rendelkezésre a projektben, melyek ingyenesen igénybe vehetőek és segíthetik őket. Ilyen eszköz például a ’73 sikeres magyar falu” című kiadvány, mely egy jógyakorlat gyűjtemény bizonyítottan sikeres magyar településekről. A könyv olyan jól kidolgozott településfejlesztési lehetőségeket mutat be, melyek széles körben alkalmazhatók más kistelepülések számára is. 

A kommunikáció során elengedhetetlen, hogy az elsődleges társadalmi üzenet köré épüljön a tartalom és annak befogadhatóságát segítse. A Közösség felemel! projekt kisfilmjei mind azt támasztják alá, hogy egy település akkor lehet sikeres, ha erős közösségek alkotják, ezért ösztönözni kell a társadalom tagjait a közösségépítésre és az aktív közösségi életre. A projekt mindehhez biztosítja a szükséges módszertant és eszközöket is, hiszen az egyedülállóan kifejlesztett települési jógyakorlatokon alapuló településfejlesztési modell segíthet abban, hogy a kistelepülések kikerülhessenek a leszakadó státuszból és sikeressé válhassanak.

A Közösség felemel! projekt keretében többek közt egy társadalmi felzárkóztatási-,  és családi szolgáltatási terv alapján  számos szakmai program zajlik a projekt-településeken: Bordányban, Deszken, Sarkadon és Vésztőn. A program pozitív hatásainak és településfejlesztési eredményeinek igazolása után cél a településfejlesztési módszertan eredményeinek elterjesztése, az érdeklődők számára történő adaptáció támogatása.

A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.