Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért

A közösségre építve fejlődik Bordány

A Közösség felemel! projekt keretében egy innovatív településfejlesztési modell segítségével indult meg Bordány felzárkóztatása. A program kulcseleme a közösség bevonása a döntéshozatalba és a közösségépítés, melynek keretében csapatépítő rendezvényt tartottak a településen.

Bordány azon települések közé tartozik, ahol aktív a civil élet, sok a helyi szervezet. Ezért is nagy hangsúlyt kell fektetni a települési közösségi aktivitás erősítésére, melynek kiváló eszközei a közösségi rendezvények, csapatépítő programok.  Ennek keretében 2019. július 6-án került megrendezésre a Bordányi Ifjúsági Fesztivál, és kísérő programja a Közösség felemel! projekt csapatépítő rendezvénye.

A települési csapatépítés elsődleges célja, hogy ösztönözze a helyi közösségi életben való aktív részvételt, ezáltal erősíti a közösségi kohéziót, valamint a leszakadó településekhez tartozó Bordány gazdasági és társadalmi felzárkózását segíti. A közösség aktivizálása többféleképpen zajlott:

  • Véleménynyilvánítás: A rendezvény kiváló alkalom volt arra, hogy kérdőívek segítségével kikérjék a lakosság véleményét a település gazdasági-társadalmi helyzetével kapcsolatban. Ezek a vélemények a település fejlesztésének döntéselőkészítési munkafolyamatait fogják majd segíteni.
  • Kapcsolatépítés: A lakosság és a helyi civil szervezetek, valamint a közösségi projektek szervezői  a csapatépítő rendezvényen találkozhattak, eszmét cserélhettek, és elindult a kapcsolatépítés, a közös gondolkodás.
  • Kikapcsolódás: A bordányi fesztivál fontos feladata, hogy a lakosságot a szórakozás, a játék, a kultúra és a gasztronómia által közösséggé formálja, aktív kikapcsolódást, élményszerzést nyújtson.

A bordányi települési csapatépítő rendezvény a visszajelzések szerint a fiatalok és az idősek körében is sikeres volt. Amellett, hogy kiváló szórakozási lehetőséget teremtett, a lakosság véleménynyilvánításával közvetetten részt vehetett a település fejlesztésében, valamint a helyi civilekkel való szorosabb kapcsolatépítés által aktívan, közvetlenül is hozzájárulhat a jövőben a település fellendítéséhez.A Közösség felemel! Leszakadó kistelepülések gazdasági és társadalmi felzárkózását támogató közösségvezérelt innovációs modell és kapcsolódó szolgáltatások kidolgozása és pilot tesztelés projekt  Európai Uniós támogatásból az EFOP-5.2.1 számú pályázat keretében valósul meg az Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért vezetésével.